Bryta den äldres ensamhet


Många äldre bor själva och känner sig ensamma. Ofrivillig ensamhet leder ofta till minskad matlust och aptit och undernäringen kommer därmed ofta som ett brev på posten. 


Nollvisionen för undernäring hos äldre kommer i dette pilotprojekt arbeta fram och testa kreativa lösningar för att bryta ensamheten kring måltiderna.

Under 2021 kommer vi att genomföra hackatons där vi bjuder in sociala entreprenörer som kan utveckla idéer för att bryta den äldres ensamhet, utifrån de faktiskta behov som finns ute i kommunerna.

Denna pilot leds av Livsmedelskademin, och genomförs tillsammans med våra innovationskommuner Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Vill du veta mer om denna innovationspilot?


Kontakta pilotprojektledare

Per Simonsson, Livsmedelsakademin

Per.Simonsson@livsmedelsakademin.se