Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider


Ofrivillig ensamhet är lika farligt som att röka 15 cigaretter om dagen, och 17% av äldre över 85 år känner sig ensamma jämt enligt myndigheternas studier, och detta särskilt i pandemins spår.


Varför är detta delmål viktigt?

Ensamhet leder till minskad aptit, livslust och psykisk ohälsa. Vi tror att måltider kan användas som ett redskap för att minska ofrivillig ensamhet hos äldre genom att erbjuda sociala knutpunkter.

Det saknas ofta kunskap om och tillgänglighet för tjänster för detta idag, men framförallt måste vi hitta de som känner sig ensamma och erbjuda dem befintliga och nya lösningar efter deras behov och önskemål.


Genomförda & planerade pilotprojekt

Förstudie om ensamhetens mekanismer & lösningar

Nollvisionen för undernäring hos äldre kommer under 2021 titta närmre på ensamhet hos äldre – går den att förebygga? Vi samlar olika aktörer och arbetar fram kreativa lösningar för att bryta ensamheten kring mat och måltider.

Denna pilot leds av Livsmedelskademin, och genomförs tillsammans med våra innovationskommuner Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Projektledare: Per Simonsson, projektkoordinator Livsmedelsakademin Per.Simonsson@livsmedelsakademin.se


Kulturellt perspektiv på åldrande och aptit

Under våren 2021 har Nollvisionen tagit hjälp av studenter vid Lunds Universitets Master of Applied Cultural Analysis-program, för att bättre förstå mekanismerna bakom undernäringen ur ett kulturellt perspektiv. Studenterna har intervjuat äldre och omsorgspersonal samt djukdykt i svensk och internationell forskning kring svensk måltidskultur, ålderism och aptit. Läs deras väl sammanfattade resultat i nedan rapporter. Resultaten kommer vi ta vidare i nästa etapp av Nollvisionen, för att lära mer och designa bättre piloter med individens behov och önskemål i centrum.

Projektledare: Anna Schjølberg, projektledare, Jämställd Utveckling Skåne, anna@jus.se