Ökad kunskap om mat och måltider


Kunskapen om näring och måltider måste öka i de verksamheter som ansvarar för den äldres hälsa. I denna pilot arbetar vi med att skapa förutsättningar för detta. Vi kommer börja med att undersöka vilket faktiskt kunskapsbehov som finns.


När man blir äldre behöver man ofta ändra hur och vad man äter. Forskning visar t.ex. att aptiten ofta minskar i takt med åldern, samtidigt som näringsbehovet är detsamma eller högre. Därför kan äldre till exempel behöva äta oftare och mindre portioner för att hålla vikten, eller behöva mer krydda i maten för att smaksinnet blivit nedsatt.

I många fall är omsorgspersonalen väldigt viktig här, för att stötta och hjälpa den äldre till att hitta nya och bra måltidsrutiner som passar den äldre individen. Men då måste personalen ha kunskap och tid till att göra detta.

I denna innovationspilot undersöker vi kunskapsläget och behovet av utbildningar i mat och måltid bland olika personalkategorier inom den kommunala verksamheten. Detta kommer sedan ligga till grund för nya utbildningsinsatser till berörd personal.

Piloten leds av Högskolan Kristianstad, och undersöker kunskapsläget hos personalen i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Dessutom deltar Livsmedelsakademin, Socialstyrelsen och Livsmedelsverket i projektteamet.

Vill du veta mer om denna innovationspilot?


Kontakta pilotprojektledare

Maria Biörklund Helgesson

maria.biorklund_helgesson@hkr.se