Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster


Äldre personer är ingen homogen grupp utan består av individer i olika åldrar och med olika fysiska, kulturella, sociala, ekonomiska och psykiska förutsättningar. Mat, måltider och kringtjänster måste därför anpassas utifrån individens situation och önskemål om vi ska kunna minska undernäringen.


Varför är detta delmål viktigt?

Det saknas idag sätt att kommunicera med äldre individer som inte blir ålderistiskt, och som istället utgår från individens önskemål och förändrade behov av näring med ökad ålder. 

Det saknas också ett bra utbud av anpassade produkter och tjänster som gör att äldre har den valbarhet och det självbestämmande av mat och måltider som krävs för ett individcentrerat samhälle.


Genomförda & planerade pilotprojekt

Mellanmålsabonnemang

Hösten 2021 kommer vi att testa en process där kostenheten i EÅV levererar mellanmål i hemtjänsten tillsammans med de ordinarie matlådorna, till personer i risk för undernäring. Vi kommer bland annat att undersöka om denna typ av tjänst får den äldre mår bättre, vilka mellanmål som uppskattas mest och om det finns en efterfrågan för fortsatt leverans.

Projektledare: Malin Ljung, dietist, EÅV stadsdelsförvaltning, malin.ljung@stockholm.se och Jenny Eriksson, enhetschef kostenheten, EÅV, jenny.c.eriksson@stockholm.se


Behovsanpassade matkassar för hemmaboende äldre

Genomförs hösten 2021. Mer information kommer inom kort.

Projektledare: Ellen Hugosson, måltidsutvecklare, Kävlinge kommun ellen.hugosson@kavlinge.se


2020 – Test av behovsanpassad heldygnsmatkasse på servicehus

RAPPORT – BEHOVSANPASSADE MATKASSAR NOLLVISIONEN 2020

Under 6 veckor i slutet av 2020 pilottestades distribution av behovsanpassade heldygnsmatkassar till seniorer boende på servicehus i Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantör. Samtliga deltagare var i risk för undernäring.

Utformningen av matkassarna är ett unikt samarbete mellan kommuner och privata livsmedelsföretag. Matkassarna består av färdiglagade måltider för hela dygnet. Kommunerna tillagar själva en del av måltiderna, medan andra, till exempel näringstäta mellanmål, levereras av livsmedelsföretagen. Innehållet i matkassarna följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den senaste forskningen kring måltider för seniorer.

Förutom ett friskare liv och högre välmående hos de äldre, ville piloten kunna visa att det lönar sig ekonomiskt för Sveriges kommuner att investera i behovsanpassade måltider för äldre, även de som bor hemma.

Projektledare: Malin Ljung, dietist, EÅV stadsdelsförvaltning malin.ljung@stockholm.se och Ellen Hugosson, måltidsutvecklare, Kävlinge kommun ellen.hugosson@kavlinge.se