Behovsanpassade matkassar för hela dygnet


I denna innovationspilot arbetar vi för att utveckla och distribuera behovsanpassade matkassar som täcker hela dygnets behov av måltider. Målgruppen är äldre som bor kvar i det egna hemmet.


Äldre personer behöver ofta anpassade livsmedel och måltidstjänster. Maten måste vara anpassad till den äldres behov både vad gäller näringsinnehåll, smak och konsistens. Dessutom behöver portionerna vara lagom storlek och finnas lättillgängliga för den äldre. I denna pilot testar vi behovsanpassade matkassar, som ska göra det enklare för de äldre att få i sig den goda mat de behöver.

Utformningen av matkassarna är ett unikt samarbete mellan kommuner och privata livsmedelsföretag. Matkassarna består av färdiglagade måltider för hela dygnet. Kommunerna tillagar själva en del av måltiderna, medan andra, till exempel näringstäta mellanmål, levereras av livsmedelsföretagen. Innehållet i matkassarna följer Livsmedelsverkets rekommendationer och den senaste forskningen kring måltider för seniorer.

Piloten leds av Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Dessutom deltar Livsmedelsakademin, samt företagen Compass Group, Cuviva, Orkla Foods Sverige, Bergendahls och Mathem.se i projektteamet.

Förutom ett friskare liv och högre välmående hos de äldre, förväntas piloten kunna visa att det lönar sig ekonomiskt för Sveriges kommuner att investera i behovsanpassade måltider för äldre, även de som bor hemma.

– Vi hoppas se goda resultat av vår behovsanpassade heldygnskasse i projektet och vårt mål är att på sikt kunna erbjuda en sådan till seniorer i ordinärt boende i kommunen, säger Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge kommun.

– Vi hoppas att de behovsanpassade matkassarna ska bidra till hälsa och välbefinnande för den enskilde. Vi hoppas också kunna bidra till att avlasta omsorgspersonalen som, i och med att måltiden levereras färdig, får mer tid att fokusera på att ge en god vård och omsorg, säger Malin Ljung, leg. dietist i Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Vill du veta mer om denna innovationspilot?


Kontakta pilotprojektledarna:

Malin Ljung, Enskede-Årsta-Vantör

malin.ljung@stockholm.se

Ellen Hugosson, Kävlinge kommun

ellen.hugosson@kavlinge.se