Digitala lösningar för identifiering av undernäring


Vi tror att det finns ett stort mörkertal av hur många som är i riskzonen för undernäring, och att risken är stor att vi inte hittar dessa i tid. Detta gäller framförallt i de egna hemmen. I denna innovationspilot arbetar vi med lösningar för tidig identifiering av undernäring.


Flera professionsgrupper måste bli mer uppmärksamma på den äldres näringsintag och vikt och jobba med en systematik som gör att undernäring kan upptäckas och förhindras i tid. Dessa måste också samarbeta med varandra. Här tror vi att digitala lösningar kan vara en del av lösningen.

För att tidigt kunna identifiera äldre som riskerar att bli undernärda, tar vi därför fram digitala lösningar som personer runt den äldre och den äldre själv ska kunna använda.

Denna pilot leds av Cuviva, och lösningarna testas i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning.

Vill du veta mer om denna innovationspilot?


Kontakta pilotprojektledare

Fredrik Koffner, Cuviva

fredrik.koffner@cuviva.com