Våra pilotprojekt


Tillsammans ska vi ta fram en modell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda för att få bort undernäringen hos de äldre som bor hemma. År 2024 ska vi ha en färdig modell som 100 kommuner ska kunna ta del av och använda, och 2030 hoppas vi ha nått visionen.


Två innovationskommuner

Vi genomförde tre systemiska möten, Innovationsgillen, under förstudien 2019 för att samlas ekosystemet kring undernäringens problematik. Utifrån personliga berättelser om utmaningar och möjligheter från äldre, hemtjänst, kostenhet, livsmedelsföretag och forskning, reflekterade deltagarna hur alternativa arbetssätt skulle kunna lösa problemet med undernäring. Från reflektionerna identifierades insatsområden som ska bidra till att lösa problemen.

Resultaten lade grunden för nollvisionens mål och delmål, och ska under projektet omsättas i piloter i två innovationskommuner för att, ett efter ett, koppla samman stuprören och skapa en modell för hur ett fungerande ekosystem runt den äldre individen kan se ut, och en skalbar och tillgänglig modell för Sveriges kommuner att implementera.


I dagsläget saknas det bra lösningar för att tidigt förutse undernäring av äldre. Därför känns det bra att få bidra till nollvisionen genom vår expertis om digitala kommunikationslösningar i vården.

Fredrik Koffner, medgrundare, Cuviva

Våra fem pilotprojekt under 2020-2021