Utvärdering av myndighetsstöd


Livsmedelsverket och Socialstyrelsen arbetar för att stötta kommuner med riktlinjer och kunskapsstöd runt mat, måltid, nutrition och undernäring. Men hur används och implementeras detta myndighetsstöd ute i Sveriges kommuner?


I detta pilotprojekt kommer vi att kartlägga informationsflödet från myndigheter till kommuner och de som arbetar närmast den äldre. Målet är att förbättra myndighetsstödet så att kunskapen och kompetens i dessa frågor kan förbättras ytterligare i Sveriges kommuner.

I piloten deltar Socialstyrelsen och Livsmedelsverket, samt Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning. Livsmedelsakademin leder arbetet med denna pilot.

Vill du veta mer om denna innovationspilot?


Kontakta pilotprojektledare

Per Simonsson, Livsmedelsakademin

Per.Simonsson@livsmedelsakademin.se