Webinarie – Ofrivillig ensamhet och matlust


Nedan hittar du information och länkar till material från webinariet om ofrivilig ensamhet och matlust 21 maj 2021. Du hittar även en kort sammanställning av de viktigaste insikterna. Innehållet på sidan är endast för de som deltog i sändningen och får ej spridas vidare.


Summering av insikter och lärdomar i webinariet

Vi har sammanställt de viktigaste insikterna och resultaten från webinariet, från både föreläsare, panelsamtalen och reflektioner kring ämnena som diskuterades. 

Moderator Per Simonsson bakom kulisserna

Lärdomar kring behovsanpassade matkassar

Ellen Hugosson, måltidsutvecklare i Kävlinge kommun

Malin Ljung, leg. dietist stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm

Jenny Eriksson, enhetschef stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm

Evelina Grandell Rosenlund, enhetschef för Utvecklingsenheten Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm

En längre rapport om testerna av individuella matkassar kommer inom kort på hemsidan www.nollundernaring.se


Hur kan vi bryta den ofrivilliga ensamheten och vad kan måltiden ha för roll?

FILM: Forskning kring äldre personers existentiella ensamhet i LONE-projektet: https://hkrplay.hkr.se/media/t/0_zwbpcvb0

Medverkar i filmen: 

Helena Larsson, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad. Avhandling: https://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1510819/FULLTEXT02.pdf 

Malin Sundström, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad. Avhandling: http://hkr.diva-portal.org/smash/get/diva2:1430672/FULLTEXT01.pdf

Marina Sjöberg, sjuksköterska och universitetslektor, Högskolan Kristianstad. Avhandling: http://mau.diva-portal.org/smash/get/diva2:1504922/FULLTEXT02.pdf


Insatser som görs och resultat hittills

FILM: Mälardalens högskola om “Fikarummet”: https://play.mdh.se/media/0_zrflohvb

Medverkar i filmen: 
Petra von Heideken Wågert, docent i fysioterapi, Akademin för hälsa, vård och välfärd Mälardalens högskola

Personlig presentation och länk till projektet: https://www.mdh.se/staff?id=pht01


Se alla talare

Här hittar du programmet med namn på alla som talade: https://www.nollundernaring.se/arkiv/webinarie-om-ofrivillig-ensamhet-och-matlust-2/


Fakturering

Fakturan kommer från servicebolaget Hestia Agora, som arrangerar webinariet på uppdrag av Livsmedelsakademin, inom ramen för Nollvisionen för undernäring hos äldre. 

Hör gärna av dig om du har några frågor! 

Per Simonsson, ansvarig för webinariet om ofrivillig ensamhet och matlust samt kontakt för fakturafrågor 

per.simonsson@livsmedelsakademin.se 

Martina Barte, projektledare för Nollvisionen för undernäring hos äldre, Livsmedelsakademin

martina.barte@livsmedelsakademin.se