Ingen äldre ska riskera att bli undernärd 2030

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Utmaningen med en nollvision är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt. Följ med på vår resa, engagera dig och din organisation, bidra med kunskap eller lyssna in! Läs mer hur det går till längre ner på sidan.


Aktuellt

Välkommen Nätverket Noll undernäring!

12 september, 2022 - Det finns ett uppdämt behov av mer samarbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte kring arbetet mot undernäring hos äldre. Innan sommaren genomförde…

Intressanta resultat i arbetet med kostnadsschablon

29 september, 2022 - Förebyggande hälsoarbete för att minska undernäring hos äldre genomförs i många sammanhang och det finns ganska mycket kunskap om att…

Individuell måltidstjänst i Kävlinge

28 september, 2022 - I ett pilottest hade 20 deltagande seniorer i Kävlinge kommun med hemtjänst möjlighet att välja mellan olika huvudrätter, mellanmål och…

Nollvisionen söker tillfällig förstärkning inom kommunikation

19 september, 2022 - Studerar du för att bli kommunikatör eller är nyutexaminerad och vill få lite arbetslivserfarenhet? Livsmedelsakademin behöver förstärkning med en person…

Följ projektet i vårt nyhetsbrev!


  
  
  

”Vi behöver vända på systemet och sätta den äldre individen i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den samhällsförändring som krävs för att nå nollvisionen.”

– Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Hur kan man delta eller bidra?

För att komma till rätta med undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka och sätta den äldre individen i fokus! Vi vill varken uppfinna hjulet igen eller misa att ta del av andras kloka råd.

Under visionens framåtskridande arbete kommer vi därför ta fram och erbjuda nya plattformar och nya samarbetsformer, så att fler delar av samhället representeras och engageras. Just nu erbjuder vi följande plattformar för samarbete:

Mötesplatser

Vi träffar löpande organisationer och andra intresserade som vill samverka eller som har kunskap att bidra med för att utveckla projektet. Bara slå en signal eller skicka ett mail så berättar vi gärna mer!

Webinarier

Vi anordnar webinarier där vi delar med oss av lärdomar på djupet från våra pilotprojekt och om undernäring, problematiserar runt dess svårnådda orsaker som t.ex. ofrivillig ensamhet och ålderism, och diskuterar med intressanta människor från näringsliv, akademi, samhälle och politik.

Sociala kanaler

Sprid ordet, kontakta oss och engagera dig i vår Linked-In samverkansgrupp, eller följ Nollvisionen i sociala kanaler via #nollundernaring.