Ingen äldre ska vara undernärd 2030

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Utmaningen med en nollvision är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt.KONTAKTA OSS


“Vi behöver vända på systemet och sätta den äldre individen i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den samhällsförändring som krävs för att nå nollvisionen.”

/Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Aktuellt

Webinarie om ofrivillig ensamhet och matlust

30 april, 2021 - 21 maj kl. 09.00 - 11.00, digitalt Vår vision är att ingen äldre ska behöva vara undernärd. För att nå…

Kulturstudenter ska bidra med ny kunskap om äldres egen syn på åldrande och mat

15 april, 2021 - Under våren ska fem studenter som studerar masterprogrammet Master in Applied Cultural Analysis på Lunds Universitet bidra till mer kunskap…

Individens behov i fokus under The Conversation

15 april, 2021 - I Livsmedelsakademins samtalsserie The Conversation fick vi möjligheten att lyssna till ett engagerat samtal kring ålderismens inverkan på äldre personers…

Följ projektet i vårt nyhetsbrev!


  
  
  

Hur kan ni bidra?


För att komma till rätta med undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka och sätta den äldre individen i fokus! Under visionens framåtskridande arbete kommer vi ta med fler partners, så att fler delar av ekosystemet runt den äldre representeras och engageras. Har ni idéer, goda exempel att sprida, nya produkter eller andra innovationer som hjälper oss nå visionen – tveka inte att kontakta oss!

BIDRA MED GODA EXEMPEL & IDÉER DIREKT

KONTAKTA OSS