Alla har rätt till god livskvalitet – oavsett ålder

Ingen äldre ska behöva bli undernärd

Undernäring bland äldre resulterar i onödiga samhällskostnader och försämrad livskvalitet för individen. Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta alltför sent. 

Utmaningen med en nollvision för undernäring är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska förebygga undernäring hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova. Följ med på vår resa, engagera dig och din organisation, bidra med kunskap eller lyssna in! Läs mer hur det går till längre ner på sidan.


Följ projektet i vårt nyhetsbrev!


  
  
  

Vi behöver vända på systemet och sätta den äldre individen i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den samhällsförändring som krävs för att nå nollvisionen.


Hur kan man delta eller bidra?

För att komma till rätta med undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka. Vi vill varken uppfinna hjulet igen eller missa att ta del av andras kloka råd. Därför har vi etablerat Nätverket Noll Undernäring, där fler kan dela med sig av erfarenheter, goda idéer och diskutera lösningar.

Vi träffar också löpande organisationer och andra intresserade som vill samverka eller som har kunskap att bidra med för att utveckla projektet och inkluderar dem i vårt arbete.

Läs mer och gå med i vårt nätverk här! Du kan också engagera dig i vår samverkansgrupp på LinkedIn, eller följa Nollvisionen i sociala kanaler via #nollundernäring.