Ingen äldre ska riskera att bli undernärd 2030

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Utmaningen med en nollvision är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt. Följ med på vår resa, engagera dig och din organisation, bidra med kunskap eller lyssna in! Läs mer hur det går till längre ner på sidan.


Aktuellt

Välkommen Nätverket Noll undernäring!

12 september, 2022 - Det finns ett uppdämt behov av mer samarbete, diskussioner och erfarenhetsutbyte kring arbetet mot undernäring hos äldre. Innan sommaren genomförde…

Victoria Ek om begreppsförvirring och samverkan – inspelning från nätverksträff

6 mars, 2023 - https://www.youtube.com/watch?v=zYiWz1WI-vY&list=PLzeB-IbI1_kj87krEUMi8AIfZELmojTkf&index=2 Victoria Ek, Kostcontroller på Danderyds sjukhus berättar om hur användandet av olika begrepp kan göra det svårt att ha…

Kävlinge kommun kopplar ihop måltiden med omsorg – inspelning från nätverksträff

6 mars, 2023 - https://www.youtube.com/watch?v=e4qtIEJ4xU0&list=PLzeB-IbI1_kj87krEUMi8AIfZELmojTkf&index=1 Kävlinge kommun berättar att de har placerat måltidsservice organisatoriskt under Omsorgsnämnden, vilket sänder en tydlig signal och förenklar samverkan.…

En sammanfattning från Nätverksträff 3 – Tema: Samverkan och Ledarskap – 3 mars 2023

3 mars, 2023 - Samverkan mellan yrkesgrupper är en nyckel för att lyckas skapa en bättre måltid för äldre och minska undernäringen. Men hur…

Motiverande samtal och metodmöten

24 februari, 2023 - Efter en utbildning för hemtjänstpersonal och biståndshandläggare i Motiverande samtal (MI), har Enskede-Årstad-Vantör följt upp med metodmöten, där deltagarna har fått…

En sammanfattning från Nätverksträff 2 – Tema: Tidig identifiering – 26 januari 2023

9 februari, 2023 - Här kommer en kort sammanfattning av det vi snappade upp från både presentationer och gruppdiskussioner.  I Östersunds kommun ville man…

Följ projektet i vårt nyhetsbrev!


  
  
  

Vi behöver vända på systemet och sätta den äldre individen i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den samhällsförändring som krävs för att nå nollvisionen.


Hur kan man delta eller bidra?

För att komma till rätta med undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka och sätta den äldre individen i fokus! Vi vill varken uppfinna hjulet igen eller missa att ta del av andras kloka råd. Under visionens framåtskridande arbete kommer vi därför ta fram och erbjuda nya plattformar och nya samarbetsformer, så att fler delar av samhället representeras och engageras.

Vi träffar löpande organisationer och andra intresserade som vill samverka eller som har kunskap att bidra med för att utveckla projektet.

Läs mer och gå med i vårt nätverk här! Du kan också engagera dig i vår samverkansgrupp på LinkedIn, eller följa Nollvisionen i sociala kanaler via #nollundernaring.