Ett allvarligt och onödigt tillstånd

Av de 2 miljoner svenskar som är äldre än 65 år, bor och vårdas de flesta i det egna hemmet. Alltför många av dessa är eller riskerar att bli undernärda, och man upptäcker ofta detta väldigt sent. Utmaningen med en nollvision är komplex men vi vet att den går att nå. Allt annat än en nollvision är oacceptabelt.

LÄS MER HÄR

Ingen äldre ska vara undernärd 2030

Nollvisionen för undernäring hos äldre är ett initiativ där privata företag, akademi, myndigheter, kommuner och ideella organisationer arbetar tillsammans för att åstadkomma en systemförändring som ska få bort undernäringen hos äldre. Satsningen leds av Livsmedelsakademin och finansieras av Vinnova.

KONTAKTA OSS


“Vi behöver vända på systemet och sätta den äldre individen i centrum. Genom samverkan och innovation kan vi skapa den samhällsförändring som krävs för att nå nollvisionen.”

/Lotta Törner, vd på Livsmedelsakademin.

Aktuellt

Webinarie om ofrivillig ensamhet och matlust

26 februari, 2021 - Vi vet att undernäring hos äldre kan bero på många saker, där en av de bidragande orsakerna är ofrivillig ensamhet. En…

Certifierade innovationsledare

12 februari, 2021 - Sex personer inom Nollvisionen har nu utbildats och blivit certifierade innovationsledare. Detta innebär att vi nu ännu effektivare kan arbeta…

Vårt första webinarie bjöd på inspiration och stort engagemang

25 januari, 2021 -  Fredagen den 22 januari samlade vi fler än 200 personer från kommuner, myndigheter och företag i hela Sverige för att…

Följ projektet i vårt nyhetsbrev!


  
  
  

Hur kan ni bidra?


För att komma till rätta med undernäringen måste alla aktörer runt den äldre individen samverka och sätta den äldre individen i fokus! Under visionens framåtskridande arbete kommer vi ta med fler partners, så att fler delar av ekosystemet runt den äldre representeras och engageras. Har ni idéer, goda exempel att sprida, nya produkter eller andra innovationer som hjälper oss nå visionen – tveka inte att kontakta oss!

BIDRA MED GODA EXEMPEL & IDÉER DIREKT

KONTAKTA OSS