Presentation av enkät om äldres individuella behov

Anna Schjølberg från Jämställd utveckling Skåne presenterar resultaten från den individuella enkäten med intersektionellt jämställdhetsperspektiv, som besvarats av 930 äldre från hela landet. Välkommen att delta…