Nätverksträff: Integrerade måltider

Digitalt

Nätverksträffen är ett samarrangemang med Måltid Sverige. Vi kommer att få ta del av inspirerande exempel från verksamheter i äldreomsorgen som lyckats skapa involvering och…

Nätverksträff: Tema ofrivillig ensamhet

Digitalt

I våras var ett av Nätverkets tema ofrivillig ensamhet. Detta är så viktigt så vi tar upp det igen. Ofrivillig ensamhet är en starkt bidragande…