SKR-konferens: Mat och måltider i äldreomsorgen

Nollvisionen deltar på SKR:s digitala heldagskonferens om mat och måltider i äldreomsorgen 28 oktober. Vi representeras av Malin Ljung från Enskede-Årsta-Vantör, Anna Schjølberg från Jämställd…

Nätverksträff – Tema utbildning

Välkommen till Nätverket Noll undernäring! Detta är nätverkets allra första träff och den kommer att handla om utbildning och stödmaterial. Agenda: - Välkommen till nätverket!…