Behovsanpassad mat


Utmaningen att komma till rätta med undernäringen hos äldre kräver ett individanpassat system.


Hypotes

Genom att göra det enkelt att få tillgång till god och näringsrik mat kan vi uppmuntra till större matlust.

Problem

Personer över 65 har generellt ett större behov av protein för att inte bli undernärda. Samtidigt är det vanligt att hungersklockan ringer mer sällan och aptiten minskar i takt med att vi åldras. Många äldre får inte i sig tillräckligt med näring och energi för att må bra och behålla hälsan, vilket leder till mindre ork i vardagen och svårare återhämtning efter sjukdom. 

Det är ofta flera olika faktorer som orsakar uppkomsten av undernäring hos en äldre. Det kan bero på ensamhet, som ofta leder till bristande aptit och -eller depression. Det kan också bero på sjukdom, sväljsvårigheter och brist på kunskap om mat hos de äldre samt ansvariga individer och organisationer.


Vad vi gjort

För att eliminera problemet med undernäring hos äldre utgår vi från måltiden. Det är här det börjar. Hösten 2020 gjorde våra innovationskommuner, Kävlinge Kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årstad-Vantör i Stockholm tester av behovsanpassad matservice på serviceboenden. Under hösten 2021 har kommunerna genomfört var sitt pilotprojekt med behovsanpassade matkassar riktade till en mindre grupp äldre som bor hemma. I Kävlinge erbjuds de äldre hemleverans av mat för lunch, middag och mellanmål och i Enskede-Årstad-Vantör levereras mellanmål som komplement till den matservice som redan erbjuds med lunch och middag. Syftet är att kvalitativt undersöka hur detta måltidsstöd upplevs påverka de äldres hälsa som bor hemma.

Lärdomar

Genom arbetet med behovsanpassade matkassar har vi fått chansen att komma nära de äldre och lyssna på deras enskilda önskemål och behov. Vi lärde oss vad som kan förbättras med matkassen där det önskas större variation på maten för att undvika en för repetitiv kost. Portionerna upplevdes som lite för stora för de äldre som inte är vana att äta så mycket och ofta. Några av deltagarna genomförde inte hela prövoperioden av olika anledningar, men även avhoppen ser vi som värdefulla då det ger oss möjlighet att utvärdera och vi lär oss vad som fungerar och vad som kan göras bättre. Detta har gett oss ny och värdefull kunskap som vi tar med oss inför etapp 2.


Nästa steg

Det saknas idag bra utbud av anpassade produkter och tjänster som gör det lättare för äldre att själv välja och bestämma vilken mat de vill äta. I  etapp 2 kommer vi, på bakgrund av de resultat vi har fått från etapp 1, fortsätta att att erbjuda en hemleverans av matkassar till äldre som bor hemma med en subvention motsvarande som ges till äldre som bor på särskilt boende. Hälsoeffekter dokumenteras och kostnaden för subventionen jämförs med kommunernas kostnad för undernäring. Samtidigt kommer också koncept för handeln med mat för äldre att utvecklas och testas.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson Kävlinge kommun: Ellen Hugosson

Kontaktperson Enskede-Årstad-Vantör: Malin Ljung