Tillgång till individanpassad mat


Maten gör bara nytta om den hamnar i magen. Utmaningen är att kunna erbjuda god och näringsrik mat som den äldre vill ha.


Hypotes

Genom att göra det enkelt att få tillgång till god och näringsrik mat kan vi uppmuntra till större matlust.

Problem

Personer över 65 har generellt ett större behov av protein för att inte bli undernärda. Samtidigt är det vanligt att hungersklockan ringer mer sällan och aptiten minskar i takt med att vi åldras. Många äldre får inte i sig tillräckligt med näring och energi för att må bra och behålla hälsan, vilket leder till mindre ork i vardagen och svårare återhämtning efter sjukdom. 

Det är ofta flera olika faktorer som orsakar uppkomsten av undernäring hos en äldre. Det kan bero på ensamhet, som ofta leder till bristande aptit och/eller depression. Det kan också bero på sjukdom, sväljsvårigheter och brist på kunskap om mat hos de äldre samt ansvariga individer och organisationer.


Vad vi gjort

Vi utgår från måltiden, det är här det börjar. Hösten 2020 gjorde våra innovationskommuner, Kävlinge kommun och stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm tester av behovsanpassad matservice på serviceboenden. Under hösten 2021 genomförde kommunerna var sitt pilotprojekt med behovsanpassade matkassar riktade till en mindre grupp äldre som bor hemma. I Kävlinge erbjöds de äldre hemleverans av mat för lunch, middag och mellanmål och i Enskede-Årsta-Vantör levererades mellanmål som komplement till den matservice som redan erbjuds med lunch och middag. Syftet var att kvalitativt undersöka hur detta måltidsstöd upplevs påverka de äldres hälsa som bor hemma.

Här finns en sammanfattning från nätverksträffen med nätverket Noll undernäring från 25 maj 2023 där Ellen Hugosson var med och presenterade arbetet med anpassade måltidslösningar i Kävlinge kommun.

Kävlinge kommun har också gjort en pilot där de erbjöd måltider från kommunen för en tryggare och säkrare hemkomst från sjukhusvistelse. Ofta har de smärta, temporära eller permanenta funktionsnedsättningar som påverkar deras livssituation.  Och de kan ha svårt att göra vardagliga ting som att handla. En källa till oro och bristande förmåga till tillfrisknande är maten och måltiden. En äldre som kommer hem från sjukhusvistelsen och inte vet att det finns mat hemma eller tvivlar på om de kan laga och tillreda maten drabbas både av oro såväl som risk för undernäring, och undernäring kan gå mycket fort då man redan är skör efter en sjukhusvistelse. Sammantaget kan allt detta försvåra tillfrisknandet och möjligheten till en god konvalescens. Här kan du läsa ett faktablad om hur pilotprojektet gick till.

Lärdomar

Genom arbetet med behovsanpassade matkassar har vi fått chansen att komma nära de äldre och lyssna på deras enskilda önskemål och behov. Vi lärde oss vad som kan förbättras med matkassen där det önskas större variation på maten för att undvika en för repetitiv kost. Portionerna upplevdes som lite för stora för de äldre som inte är vana att äta så mycket och ofta.

Vi har också lärt oss hur viktigt det är med politisk vilja, förtroende för chefer och medarbetare samt ett öppet samarbetsklimat för att komma framåt och hitta de bästa lösningarna.


Resultat

Politikerna i Kävlinge kommun har beslutat om två helt nya måltidskoncept för kommunens äldre. Det ena handlar om kylda måltider i kommunens egen regi där de äldre som bor på särskilt boende själva får bestämma vilken mat de vill äta, och till ett subventionerat pris. Det andra är ett erbjudande om måltider från kommunen för en tryggare och säkrare hemkomst från sjukhusvistelse. Här kan du läsa mer om måltidskoncepten och hur de gått till väga.

2024

Vi fortsätter med aktiviteter som bygger på tidigare lärdomar. Det handlar om pilottest av måltider och mellanmål på recept samt vidareutveckling av samarbetet med regionen för att erbjuda måltider vid hemkomst från sjukhus.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson Kävlinge kommun: Ellen Hugosson

Kontaktperson Enskede-Årsta-Vantör: Carita Ferdinandsson