Tema: måltidslösningar för personer i ordinärt boende – nätverksträff 25 maj 2023

Kommunal måltidstjänst med kylda rätter eller samarbete med restaurangnäringen? Båda initiativen är nytänkande och väl värda att fördjupa sig i.

Kävlinge kommuns måltidstjänst

Ellen Hugosson och Malin Nilsson, måltidsutvecklare

ellen.hugosson@kavlinge.se

I 10 veckor testade Kävlinge kommun att leverera kylda måltider till 20 äldre med biståndsbeslut. I piloten ingick bland annat att rekrytera deltagare och att provlaga mat. Bilder på maträtterna via en app gjorde det enklare att välja från menyn.  Efter pilotomgången har tjänsten nu permanentats. Antalet deltagare har ökat till 70 personer och 350 måltider per vecka.

Maten är inte subventionerad, den kostar 74 kr per måltid. Det finns inga krav på köpmängd.

Samma tjänst erbjuds nu också till äldre som kommer hem från sjukhus. Här behövs inte ett biståndsbeslut, för man menar att näringen är så pass viktig för att tillfrisknandet att alla erbjuds detta.

Några resultat och lärdomar från piloten

 • 65 procent gick upp i vikt.
 • Husmanskost var mest populärt.
 • Kylda rätter ger stor valfrihet.
 • Viktigt att involvera hemtjänsten i förberedelsearbetet.
 • Dialog med politiken och ett gemensamt beslut är väldigt viktigt.
 • Man skulle behöva 100 – 150 deltagare för att det ska vara självbärande.

Dalby måltidsgille

Sven Holmgren

svehoab@gmail.com

Dalby måltidsgille, som är en ideell förening, har tagit ett initiativ tillsammans med Dalby Gästis för att erbjuda njutbara måltider till seniorer. Målet är att äldre ska kunna äta tillsammans på ortens restauranger, efter lunchrusningen, till ett lite billigare pris. Tanken är att restaurangen sänker priset, kommunen subventionerar och det lokala näringslivet stöttar.

Syftet är att kunna erbjuda god mat med sällskap och bryta oönskad isolering. Vill man, kan man också kombinera måltiden med aktiviteter, till exempel musikunderhållning.

Måltidsakademin har stöttat och eldsjälarna i pensionärsorganisationerna är med.

Bakgrund

Kommunen behöver fler mötesplatser för seniorer. I Dalby (Lunds kommun) finns inget kommunalt äldreboende, så den subventionerade maten delas ut i lådor via skolan. Initiativet syftar till att erbjuda måltid tillsammans med andra, inte bara matlådor.

Några önskade resultat

 • Måltiden blir en njutning som ger näring, energi och hälsa.
 • Social samvaro i trevlig miljö.
 • Glädje och tacksamhet.
 • Effektivare hantering av skattemedel.
 • Frigjord tid från vårdcentralen, dit många vänder sig för att få sällskap.

Nästa steg

 • I skrivande stund väntar Dalby måltidsgille på ett besked från Lunds kommunstyrelse om politiskt stöd till försöksperioden (hoppas på besked sommaren 2023).
 • Hitta sätt för restaurangen att kunna identifiera vilka som ska få erbjudandet (pensionärer från kommunen).
 • Involvera fler restauranger, men det får politiken bestämma efter försöksperioden.
 • Förhoppningen är att försöket kan permanentas och rullas ut över hela landet ”Dalbymodellen”

Några nerslag från gruppdiskussionerna

 • Uppsala erbjuder seniorluncher i skolorna.
 • Vilken typ av restaurang man går till spelar ingen roll, det viktiga är att man får komma ut och träffas.
 • Utmaning att få till samarbete med näringslivet.
 • Kunskapen behöver öka bland personalen för att basservicen ska vara densamma oavsett vem som kommer hem till den äldre.
 • Det finns månadskalender för vad som är i säsong. Kan vara ett pedagogiskt hjälpmedel.
 • Näringslivet sponsrar idrotter, varför inte sponsra måltid för äldre – men finns det resurser i kommunen som kan samordna?
  Restauranger kanske också kan förpacka överblivna lunchlådor.
 • I Bergslagen finns initiativ med otraditionella lösningar för ett hållbart måltidssystem. Syftet är att stimulera mathantverket. Man tittar på både skolmåltid och äldremåltid. Det är ett samarbete mellan Örebro universitet, Grythyttan, Måltidsakademin, Hällefors, Filipstad, Karlstad och Kopparberg, och involverar ett 30-tal aktörer.