Om Nollvisionen


Vår vision är att ingen äldre i Sverige ska behöva bli undernärd 2030.


Ingen äldre ska behöva bli undernärd

Vi når visionen genom en systemförändring där hela ekosystemet utgår från och samverkar runt den äldre individens behov.

Det är många aktörer som ingår i ekosystemet runt den äldre men det saknas ofta kunskap om äldres måltider och preventiva insatser för att förebygga undernäringen hos äldre. Vi behöver stärka samarbetet inom ekosystemet och förhindra att insatser hamnar i organisatoriska stuprör.

2030 vill vi att alla Sveriges kommuner och regioner, samt relevanta departement och myndigheter arbetar för att få bort undernäring hos äldre.

Nollvisionsmodellen

För att nå målet med Nollvisionen arbetar vi med att få fram en arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna och vilja använda för att få bort undernäringen hos äldre.

Problemet med undernäring är komplext. Så för att vara säkra på att vi fokuserar på rätt saker arbetar vi holistiskt och lägger pusslet av insatser som tillsammans kan förhindra undernäring. Vi tänker långsiktigt och vi utser inga syndabockar.

Vi värderar andras kompetenser och välkomnar nya lärdomar. Tillsammans med ett starkt partnerskap utarbetar vi strategier och lösningar som ska förebygga undernäring. Läs mer om partnerskapet här.


Fem fokusområden

Vi jobbar med fem övergripande delmål som löper fram till visionen ska nås 2030. Delmålen togs fram under förstudien 2019 genom tre systemiska möten, s.k. innovationsgillen, för att samla ekosystemet runt den äldre, från individ till lagstiftare, och omfamna de stuprör vi tillsammans identifierat under förstudien.

Delmålen omsätts under projektet i piloter i partnerskapet för att, ett efter ett, koppla samman stuprören och få bort undernäringen.

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring

Två innovationskommuner börjar

Kävlinge kommun och stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholm är Nollvisionens testbäddar, där piloter ska genomföras och utvärderas i en kommunal kontext. Det kommer ge oss möjlighet att snabbt peka på resultat i liten skala som verksamheterna kan ta vidare och skala upp. Slutresultatet ska bli en effektiv, skalbar och tillgänglig arbetsmodell med konkreta verktyg för alla Sveriges kommuner och regioner att kunna använda fritt.

”I Kävlinge kommun har vi infört olika aktiviteter i syfte att minska undernäringen, såsom vårt måltidsabonnemang och måltidsvän. Men vi inser att vi inte kan finna lösningen på hur vi ska utrota undernäringen hos äldre på egen hand och vi är oerhört tacksamma för möjligheten att få vara testbädd för Nollvisionen för undernäring. Vi hoppas se goda resultat av vår behovsanpassade heldygnskasse i projektet och vårt mål är att på sikt kunna erbjuda en sådan till seniorer i ordinärt boende i kommunen.”

Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare, Kävlinge

”Vi valde att bli testpilot för att hitta nya arbetssätt och digitala lösningar för motverka undernäring hos äldre. En utmaning som vi vill arbeta med är att identifiera olika aktörer som påverkar de äldre måltidssituation för att kunna skapa en gemensamma plattform för samverkan och kunskapsutbyte.

Långsiktigt vill vi bryta de strukturella stuprör som finns kring äldre personers hälsa och välbefinnande, där mat och måltider är en fundamental del.”

Malin Ljung, dietist, Utvecklingsenheten, EÅV

Nollvisionen för undernäring hos äldre finansieras av Vinnova.