Våra fokusområden

Vi har identifierat fem fokusområden som är avgörande för att vi ska nå en nollvision om undernäring hos äldre. Arbetet med fokusområdena ska resultera i en verktygslåda där vi samlar erfarenheter från våra aktiviteter och piloter, rekommendationer, tips och råd.

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring