Nollvisionsmodellen

Nollvisionsmodellen är det resultat vi kan presentera för ekosystemet när vi nått framgångar. Modellen ska fungera som en verktygslåda med rekommendationer, tips och råd, resultat från våra aktiviteter och piloter och andra goda lösningar som vi ser som nyckelfaktorer för att nå en nollvision för undernäring hos äldre.

Syftet är att Nollvisionsmodellen ska bli det verktyg som alla Sveriges kommuner ska kunna och vilja använda för att få bort undernäringen hos äldre.