Våra fokusområden

Vi har identifierat fem fokusområden som är avgörande för att vi ska nå en nollvision om undernäring hos äldre. Arbetet med fokusområdena ska resultera i en verktygslåda där vi samlar erfarenheter från våra aktiviteter och piloter, rekommendationer, tips och råd.

Våra fokusområden är

Identifiering – öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång – öka äldres tillgång till anpassade livsmedel och måltidstjänster

Kunskap – öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet – minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat och måltider

Beslutsunderlag – visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring

Identifiering

Öka samhällets förmåga att identifiera äldre som riskerar att bli undernärda

Tillgång

Öka äldres tillgång till anpassade livsmedel & måltidstjänster

Kunskap

Öka kunskapen i samhället om värdet av näringsrika och trivsamma måltider för ett friskt åldrande

Ensamhet

Minska ofrivillig upplevd ensamhet kopplat till mat & måltider

Beslutsunderlag

Visa nyttan av förebyggande åtgärder mot undernäring