Nätverket Noll undernäring


Välkommen till Nollvisionens nätverk för att få bort undernäring hos äldre!


Via digitala träffar kan du dela erfarenheter, diskutera, få ny kunskap och inspiration till hur vi kan hjälpas åt att utrota undernäring hos äldre. I nätverket samlas många olika professioner och organisationer som på olika sätt arbetar för att förebygga undernäring hos äldre. Alla bidrar utifrån sitt perspektiv och med sina erfarenheter, med den äldre individen i centrum. Nollvisionen delar med sig av de verktyg och goda exempel som vi kommit fram till för att få bort undernäring, och vi vet att det finns många andra som kan göra likadant.

Kommande träffar

Nätverksträff 11 oktober 2023 – Tema: Kostnadsberäkningar och beslutsunderlag

Nätverksträff 9 november 2023 – Tema: Samverkan måltid-omsorg

Tidigare träffar

Nätverksträff 7 – Tema Motiverande samtal – 12 september 2023

Här finns en sammanfattning från nätverksträffen.

Nätverksträff 6 – Tema Måltidslösningar för personer i ordinärt boende – 25 maj 2023

Mer information om den sjätte nätverksträffen hittar du här.

Nätverksträff 5 – Tema Ofrivillig ensamhet – 25 april 2023

En sammanfattning från nätverksträffen hittar du här.

Det finns två inspelningar från nätverksträffen; en presentation från Internationella kvinnoföreningen och en från Sollentuna kommun, här hittar du dem.

Nätverksträff 4 – Tema: Digitala hjälpmedel – 29 mars 2023

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Det finns tre inspelningar från nätverksträffen; en presentation från Foodix, en från Klippans kommun och en från SKR, här hittar du dem.

Nätverksträff 3 – Tema: Samverkan och Ledarskap – 3 mars 2023

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Det finns två inspelningar från nätverksträffen, en presentation av Kävlinge kommun och en av Viktoria Ek, här hittar du dem.

Nätverksträff 2 – Tema: Tidig identifiering – 26 januari 2023

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Nätverksträff 1 – Tema: Utbildning – 30 nov 2022

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Välkommen till NÄTVERKET NOLL UNDERNÄRING!