Nätverket Noll undernäring


Välkommen till Nollvisionens nätverk för att få bort undernäring hos äldre!


Här kan du dela erfarenheter, diskutera, få ny kunskap och inspiration till hur vi kan hjälpas åt att utrota undernäring hos äldre. I nätverket samlas många olika professioner och organisationer kring ett gemensamt engagemang. Alla bidrar utifrån sitt perspektiv och med sina erfarenheter, med den äldre individen i centrum. Nollvisionen delar med sig av de verktyg och goda exempel som vi kommit fram till för att få bort undernäring, och vi vet att det finns många andra som kan göra likadant. Formerna för samarbete bestämmer vi tillsammans.

Kommande träffar

Nätverksträff 4 – Tema: Digitala hjälpmedel – 29 mars 2023

Mer information om den fjärde nätverksträffen hittar du här.

Nätverksträff 5 – Tema Ofrivillig ensamhet – 25 april 2023

Mer information om den femte nätverksträffen hittar du här.

Nätverksträff 6 – Tema: Måltidslösningar ord. boende – 25 maj 2023

Mer information om den sjätte nätverksträffen hittar du här.

Tidigare träffar

Nätverksträff 3 – Tema: Samverkan och Ledarskap – 3 mars 2023

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Det finns två inspelningar från nätverksträffen, presentationen av Kävlinge kommun hittar du här och Viktoria Eks presentation hittar du här.

Nätverksträff 2 – Tema: Tidig identifiering – 26 januari 2023

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Nätverksträff 1 – Tema: Utbildning – 30 nov 2022

En sammanfattning från träffen hittar du här.

Välkommen till NÄTVERKET NOLL UNDERNÄRING!