Nätverksträff 3 – Tema: Samverkan och Ledarskap – 3 mars 2023

Samverkan mellan yrkesgrupper är en nyckel för att lyckas skapa en bättre måltid för äldre och minska undernäringen. Men hur gör man? Här kommer några av alla de kloka insikter och goda exempel som kom fram på dagens träff i nätverket Noll Undernäring. Inspiratörer för dagen var Jens, Ellen och Malin från Kävlinge kommun, och Victoria Ek från Danderyds sjukhus.

 • Kävlinge kommun har placerat måltidsservice organisatoriskt under Omsorgsnämnden, vilket sänder en tydlig signal och förenklar samverkan.
 • Kävlinge har kortat kommunikationsvägarna genom att måltidsservice har tillgång till samtliga ledningsgrupper som behövs i en insats.
 • Viktigt med engagerade politiker för snabba och långsiktiga beslut. Stötta nya politiker genom att sätta in dem i undernäringsproblematiken.
 • Skapa fasta strukturer för att mötas.
 • Byt skor med varandra, ta er tid att praktisera på andra avdelningar.
 • Så frön hos andra som kan utveckla nya idéer.
 • Hitta goda exempel i andra kommuner, bjud in varandra.
 • Sätt individen i centrum.
 • Samla olika kompetenser, t ex sjuksköterskor, logopeder, dietister, måltidsutvecklare för att lösa gemensamma utmaningar. Använd varandras kunskap.
 • Viktigt med en lösningsorienterad och tillåtande kultur.
 • Fundera på vad olika begrepp betyder för synen på maten: kost, nutrition, mat, måltid, måltidsombud eller måltidsambassadör, dela mat eller servera….

Fler goda idéer för samverkan finns här:

Best service film om integrerade sjukhusmåltider

Stöd för stärkt personcentrerad samverkan mellan hälso- och sjukvård i region och kommun och socialtjänst – Socialstyrelsen (sista anmälningsdag 6 mars)

Vill du gå med i nätverket Noll Undernäring, dela kunskap och erfarenheter? Här kan du läsa mer och anmäla dig. https://www.nollundernaring.se/natverket-noll-undernaring/