Utgå från den äldres behov och önskemål


Äldre personer är ingen homogen grupp utan består av individer i olika åldrar och med olika fysiska, kulturella, sociala, ekonomiska och psykiska förutsättningar. Mat, måltider och kringtjänster måste därför anpassas utifrån individens situation och önskemål om vi ska kunna minska undernäringen.


äldre man serveras näringsrik mat av vård och omsorgspersonal

Hypotes

Genom att utgå från individens behov och önskemål kan vi skapa matglädje och undvika undernäring.

Problem

Fördomar och föreställningar påverkar hur vi ser på äldre. Det påverkar vilka beslut vi fattar inom vård och omsorg och hur de äldre blir behandlade, men också hur utbudet av livsmedelsprodukter och tjänster för äldre ser ut. Kopplingen mellan så kallad ålderism och undernäring är tydlig.


En svart man och en gråhårig kvinna lagar mat tillsammans.

Vad vi gjort

Vi gav MACA-studenter från Lund universitet (Master of Applied Cultural Analysis) i uppdrag att kartlägga forskning och intervjua äldre personer med olika kön och kulturella bakgrunder för att bland annat ta reda på om det finns kulturella skillnader i hur man äter, vad som motiverar en att äta, hur man resonerar kring ekonomi, om det finns språkförbistringar som hindrar en att äta rätt och hur man vill bli kommunicerad med. Resultaten visar bland annat att man inte upplever att ålder värderas i Sverige, att man inte respekteras som individ och att man känner sig osynlig och vill ha mer inflytande över sitt liv. 

För att sprida kunskap om hur synen på äldre kan relateras till undernäring har vi bland annat haft ett samtal med Barbro Westerholm, riksdagens mest årsrika, samt Peter Wennström vd på Healthy Marketing Team i Livsmedelsakademins digitala serie The Conversation.

Lärdomar

Ny kunskap bekräftade bilden vi redan hade av att den enskilde individens behov och önskemål måste vara centrala för att kunna bekämpa undernäring. Det är viktigt att inte se äldre som en grupp där alla har samma behov och önskemål.


tre äldre personer umgås i gemensam måltid

Nästa steg

I nästa etapp ska en omfattande enkät skickas ut till ett stort antal äldre personer med frågor kring mat och åldrande, baserat på den förstudie MACA-studenterna gjort. Underlaget kommer användas för att vi ska kunna göra bättre och mer inkluderande insatser inom Nollvisionen för undernäring hos äldre.   

För många äldre är maten och måltiden en stund man längtar efter när livet krymper och man får göra avkall på så mycket annat. Men alltför många är ofrivilligt ensamma kring måltiden, vilket gör att de tappar aptiten och inte får i sig den näring de behöver. Därför ska vi arbeta för att hitta nya och innovativa lösningar på den ofrivilliga ensamheten som utgår från den enskilde individens behov och önskemål.

Under hösten 2022 ska Citygross göra ett försök med en butik som helt utgår från äldres behov att äta annorlunda och önskan om att hålla sig frisk och pigg. Det finns en enorm marknad för de livsmedelsföretag som väljer att profilera produkter och måltider mot äldre som vill bidra till lust, glädje och livskvalitet för äldre och som lär sig att kommunicera på ett sätt som tilltalar äldre individer. 


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Anna Schølberg