Ofrivillig ensamhet


Alltför många äldre upplever att de är ofrivilligt ensamma. Det kan bero på att de inte kan komma ut lika enkelt som tidigare, att deras partner eller vänner har gått bort. Detta påverkar både aptiten och hur mycket mat man får i sig. Kanske tycker man inte det är roligt att laga mat eller äta själv.


Hypotes

Genom att hitta tillfällen att umgås på ett naturligt sätt kopplat till måltiden, ökar aptiten och matglädjen.

Problem

Ungefär 10–15 procent av den äldre befolkningen upplever ofrivillig ensamhet. Det är en plågsam känsla och kan kopplas till fysisk och psykisk ohälsa. Därför är det så oerhört viktigt att vi gör vad vi kan för att minska ensamheten.

Social och emotionell ensamhet, kanske även om deras partner lever känner de sig ensamma och de vill delta. man ska inte bara ha någon att prata med utan man måste också ha tillit till den, annars är det emotionell ensamhet.


Vad vi gjort

I Kävlinge kommun finns något som kallas Måltidsvän. Det innebär att en volontär och en äldre person träffas en gång i veckan för gemensam måltid. Kommunen betalar måltidsvännens mat.

I vårt nätverk Noll undernäring har vi återkommande haft webinarier på temat ofrivillig ensamhet. Här kommer några exempel på goda exempel som tagits upp där:

  • Internationella Kvinnoföreningen i Malmö (IKF) berättade att det är svårt att hitta äldre ensamma kvinnor för de deltar inte i de offentliga rummen. Deras initiativ går ut på att kartlägga varför utlandsfödda kvinnor inte deltar och skapa tillfällen för dem att aktivera sig.
  • Sollentuna kommun vill skriva ut recept på social aktivitet som vårdcentralerna ska kunna ge.
  • Kommunen har också fem träffpunktslokaler, tre aktivitetssamordnare och två hälsopedagoger.
  • SPF Seniorerna har utvecklat en app där äldre kan söka kontakt med varandra.

Här hittar du en längre sammanfattning samt inspelning från nätverksträffen som hölls på temat 25 april 2023. 8 december samma år pratade vi ofrivillig ensamhet igen, här hittar du sammanfattning och inspelning därifrån.

Lärdomar

Det kan vara stigmatiserande att vara ensam, få går ut och berättar om sin ensamhet. Därför är det viktigt att de aktiviteter som genomförs inte utgår från ensamhet utan har fokus på något annat. Det kan vara sport, kultur, matlagning med mera, eller tillfällen där man får känna sig behövd.


tre äldre personer umgås i gemensam måltid

2024

Under hösten 2023 startade en dialog med äldre för att ge dem ett större inflytande över vårt arbete. För oss är det otroligt viktigt att sätta individen i centrum. Dialogerna används nu som underlag i utvecklingen av vårt arbete, och deras röst är en grund i det förebyggande arbetet mot undernäring. Ofrivillig ensamhet är en av de centrala frågorna i vår dialog.


Följ projektet och engagera dig på LinkedIn

Kontaktperson: Pernilla Fagerlin