Nätverksträff 5 – Tema: Ofrivillig ensamhet – 25 april 2023

Det finns många anledningar till ofrivillig ensamhet bland äldre. Man kan till exempel vara blyg eller ha svårigheter att ta sig ut rent fysiskt. Man kan också ha förlorat sina kamrater och därför inte ha någon nära sig med gemensamma minnen. Men runt 60% av de äldre i Sverige känner sig inte ensamma, ensamheten är faktiskt större i medelhavsländerna.

På träffen med Nätverket Noll undernäring i april fick vi ta del av tankar med temat Ofrivillig ensamhet från Iva Parizkova Ryggestål från Internationella kvinnoföreningen (IKF) och Christine Tell från Sollentuna kommun. 

Det finns två typer av ensamhet; social ensamhet som handlar om att man helt enkelt inte träffar andra, men också emotionell ensamhet där man träffar människor men saknar djupare förtroende för att dela sina tankar och åsikter med dem.

Vad kan vi då göra åt den ofrivilliga ensamheten? Är fler senioraktiviteter lösningen?

 • IKF i Malmö såg att många pensionärer med utländsk bakgrund inte deltog i pensionärsaktiviteter på samma sätt som de med svensk bakgrund. Därför har de startat ett projekt med stöd från allmänna arvsfonden för att skapa tillfällen för kvinnor med utländsk bakgrund att aktivera sig.
 • En aktivitet är att dessa kvinnor samlas och berättar sina livshistorier. Målet är att deras berättelser ska ges ut.
 • Även om ens partner lever kan man känna sig ensam.
 • Psykiskt mående är viktigt för att behålla livskvalitet.
 • IKF ska precis starta två seniorgrupper, en för mer fysiska aktiviteter och en mer sittande, detta har efterfrågats av pensionärerna själva.
 • I Sollentuna kommun jobbar de mycket med förebyggande hälsoverksamhet för äldre.
 • De erbjuder en träffpunktsverksamhet som nav, men också uppsökande verksamheter som fixartjänst, teknologihjälp och de har en aktivitetskatalog.
 • De undersöker möjligheten med social aktivitet på recept ihop med en forskare i Umeå.
 • Uppsökande hälsosamtal genomförs av hälsopedagoger för att exempelvis förebygga fall och identifiera riskfaktor för ensamhet.
IKF
Sollentuna kommun

Andra tips från Nätverket Noll undernäring för att motverka ofrivillig ensamhet

 • Det är stigmatiserande med ensamhet, det är stor skillnad på att bli inbjuden till något eller att bli tilldelad sällskap.
 • Träningspass kan vara inkluderande då man inte behöver kunna svenska i samma utsträckning.
 • Ha aktivitetssamordnare som kan flera språk.
 • Mobila mötesplatser som besöker olika orter i kommunen och kör pop-up-aktiviteter.
 • SPF Seniorerna utvecklar en app mot ofrivillig ensamhet. Appen Mötesglädje invigs snart och i den kan seniorer söka egen kontakt.
 • Tänk på hur man riktar sig till målgruppen, ”du som känner dig ensam” kanske inte får så många att nappa.
 • Utbyta idéer med andra kommuner.
 • Många äldre vill inte ta sig långa sträckor, det är bra att erbjuda aktiviteter på olika platser.
 • Locka seniorer med sådant de känner igen, utlandsfödda kanske inte lockas av husmanskost.
 • Ha broschyrer och annan information på flera språk.
 • Det är viktigt att erbjuda aktiviteter som inte är krävande, exempelvis en föreläsning eller konsert. Alla kan eller vill inte delta i fysiska aktiviteter.

Vill du också vara med i nätverket Noll undernäring? Anmäl dig kostnadsfritt här och få inbjudningar till alla framtida träffar.