Nätverksträff 10 – Tema: Ofrivillig ensamhet – 8 december 2023

Ofrivillig ensamhet är en starkt bidragande orsak till undernäring hos äldre, men det finns fler anledningar till att se till att ingen äldre ska behöva vara ensam mot sin vilja. Vi pratar livskvalitet och fler friska år. För att återigen belysa detta viktiga ämne bjöd vi in en myndighet, en kommun och en frivilligorganisation till vår senaste träff i Nätverket Noll undernäring för att få höra hur de arbetar mot ofrivillig ensamhet.

Myndigheternas arbete

Folkhälsomyndigheten fick i våras uppdrag av regeringen att ta fram en nationell strategi för att motverka ofrivillig ensamhet bland befolkningen, uppdraget ska rapporteras in 2025. Folkhälsomyndigheten samverkar med Socialstyrelsen och under 2023 har bland annat kommuner kunnat få statsbidrag för att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre personer genom hälsosamtal. Socialstyrelsen har ansvar för de två statsbidragen för 2023.  Socialstyrelsen kommer ta del av kommunernas arbete under 2024 och får då information om hur de har tagit ann sig det här viktiga uppdraget.

Inspiratörer på träffen

Folkhälsomyndigheten

Hillevi Busch, utredare på Enheten psykisk hälsa & suicidprevention berättade om Regeringens gemenskapssatsning för att motverka ofrivillig ensamhet med fokus på den nationella strategin om ofrivillig ensamhet. Arbetet innebär att Folkhälsomyndigheten först gör en kartläggning som ska vara klar i mars 2024, därefter ska de arbeta fram förslag på nationell strategi som presenteras i början 2025. Tillsammans med Socialstyrelsen gör Folkhälsomyndigheten därefter en kartläggning som omfattar forskning – vilka konsekvenser ger ofrivillig ensamhet och vilka insatser behövs, praktik – vad gör olika aktörer, statistik – hur utbredd är ensamhet i samhället.

Kontakt: Maila gärna till Folkhälsomyndigheten om uppdraget att minska ofrivillig ensamhet: tillsammans@folkhalsomyndigheten.se t.ex. om ni har tips, synpunkter eller frågor.

Vimmerby kommun

Anne-Li Fredriksson, samordnare, berättade om Vimmerby kommuns satsning som består av uppsökande samtal och riktar sig till personer över 80 år som inte har äldreomsorg. I Vimmerby kommun finns drygt 670 personer över 80 år som inte har hemtjänst eller andra kommunala insatser. I samtalen kan ensamhetsproblematik och andra hälsorelaterade tillstånd identifieras. De äldre kan också få hjälp att hitta vägar för att träffa andra och delta i olika aktiviteter.

Samtalsmodell som Vimmerby kommun använder sig av;

NÖHRA står för:

 • Nuläge – Vad är nuläget?
 • Önskat läge – Vad är önskat läge?
 • Hinder – Vad hindrar dig från att vara i det önskade läget redan nu?
 • Resurser – Vilka resurser krävs för att uppnå önskat läge?

KASAM består av tre delar:

 • Begriplighet – känslan av att det som händer är begripligt, strukturerat och går att förutse för personen.
 • Hanterbart – de resurser som behövs för att hantera tillvaron finns tillgängliga.
 • Meningsfullhet – att man är delaktig och vill engagera sig i de utmaningar som livet innebär.

Kontakt: anne-li.fredriksson@vimmerby.se

Äldrekontakt

Jessica Helgesson, koordinator, berättade om hur de främjar hälsa och välbefinnande hos äldre genom att bland annat ordna fikaträffar för ensamboende pensionärer över 75 år och som bor i samma område. Träffarna bjuder på gemenskap, småprat och fika tillsammans med jämnåriga i samma situation. Idag finns de i 36 kommuner med 1000 volontärer som hjälper runt 700 äldre. Äldrekontakt är en ideell förening som verkar för att förebygga och bryta ofrivillig ensamhet hos Sveriges allra äldsta.

Kontakt: Broschyr (kan laddas ner ifrån hemsidan) – https://www.aldrekontakt.se/fikatrffar Separat svarstalong (porto betalt). Formulär på hemsidan https://www.aldrekontakt.se/intressanmlan-gst

Några reflektioner från efterföljande gruppdiskussion

 • En av deltagarna delade med sig av Riksföreningen Äldres Hälsa och kan varmt rekommendera att gå in och ta del av det fantastiska material som finns att beställa kostnadsfritt på  https://aldreshalsa.com/
 • Vad ska man kalla samtal och träffar, utan att använda orden ensamhet eller sällskap?
 • Ett bra sätt att umgås är att träffas kring ett tema som man är intresserad av
 • Järfälla arbetar uppsökande, träffas hemma hos, lämnar vidare till äldrepedagogen för tips
 • Samverkan mellan kommuner och organisationer är viktig, för att också kunna erbjuda individuella lösningar
 • Viktigt att normalisera ensamheten, det är normalt

Vill du också vara med i nätverket Noll undernäring? Anmäl dig kostnadsfritt här och få inbjudningar till alla framtida träffar.