Nätverksträff 4 – Tema: Digitala lösningar – 29 mars 2023

Digitala löningar i äldreomsorgen kan få tiden för hemtjänstpersonalen att räcka till, ta bort kunskapsluckor och inspirera den äldre att äta. Teknik kan hjälpa till att lösa några av de utmaningar som omsorgen står inför. På senaste träffen med Nätverket Noll Undernäring fick vi bland annat höra följande: 

  • Mikroutbildningar. Foodix har tagit fram ett bibliotek med treminutersfilmer på olika teman, för alla som planerar, lagar och serverar mat till många människor. Inte minst viktigt för tillfällig personal att snabbt kunna ta del av. Ett tema är till exempel hur du hanterar utmaningar kring demens, ett annat tema fokuserar på husmanskost och svenska smaker. Allt paketerat i lättillgängliga filmer som all personal har tillgång till via alla digitala enheter. www.foodix.se  
  • Bilder skapar mervärde. Därför har Klippans kommun, tillsammans med Mashie, infört bildstöd vid beställning av kyld mat. De äldre med hemtjänst kan helt enkelt välja meny från bilder på maträtter. Tillsammans med personalen och med hjälp av bilderna gör de matbeställningar via en app, som också ger tips om tillbehör att köpa in. Matbilderna finns också i pappersform som den äldre får behålla. Bilderna väcker aptit, underlättar för äldre med demens och för anställda med utländsk bakgrund som behöver stöd för att prata kring svensk mat.  
  • SKR:s Kompetenscenter Välfärdsteknik är en stödfunktion för att stötta kommuner och regioner att införa väldfärdsteknik. På deras hemsida finns bland annat råd kring upphandling av digitala lösningar och en gratis webbaserad utbildning i förändringsledning. www.skr.se/valfardsteknik   
  • Öka digital delaktighet. Många äldre är inte på nätet eller digitalt bevandrade. Borås är ett ex på kommun som gått i bräschen för att ändra på detta. Äldre får låna digitala produkter såsom läsplattor och ges introduktion och stöd för att kunna använda dem. De har också digitala aktiviteter såsom matlagning via nätet.  
Foodix
Klippans kommun
SKR

Vill du också vara med i nätverket Noll undernäring? Anmäl dig kostnadsfritt här och få inbjudningar till alla framtida träffar.