Nätverksträff 2 – Tema: Tidig identifiering – 26 januari 2023

Här kommer en kort sammanfattning av det vi snappade upp från både presentationer och gruppdiskussioner. 

I Östersunds kommun ville man kunna beräkna hur mycket näring den äldre behöver trots att man inte vet vad han eller hon ätit. Lösningen blev ett digitalt verktyg för kostregistrering som automatiskt räknar ut hur mycket kalorier och näring den äldre får i sig och behöver. Utifrån informationen planeras veckomenyer, extra mellanmål eller kalorier. 

Digitalt studiebesök i Östersund om välfärdsteknik – 8 december 2022 (screen9.com)

I dagarna har Kävlinge kommun börjat dela ut gröna påsar till äldre med information om hälsa, mat och måltider, samt aktiviteter som kommunen erbjuder för att minska ofrivillig ensamhet. Tanken är att så ett frö för att få de äldre att börja reflektera kring sin måltidssituation.

Stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm ville enas om hur man kan samarbeta kring den äldre vad gäller tidig identifiering av de som är i riskzonen för att bli undernärda. De menar att varje möte är en möjlighet att upptäcka undernäring. De har därför startat ett samverkansprojekt med Region Stockholm. Hemtjänsten gör en första bedömning utifrån enkla frågor och hänvisar riskpersoner till regionens dietister.

Från diskussionerna på nätverksträffen vill vi lyfta följande:

  • Använd träffpunkter för att nå de som inte har hemtjänst.
  • Samarbeta med kyrkan för att fånga upp de som är ofrivilligt ensamma.
  • Kommunicera med barnen till de äldre, så att de kan hjälpa de äldre och själva får kunskap inför sin ålderdom.
  • Viktigt att inte stigmatisera ensamhet.
  • Viktigt att samverka i det dagliga.
  • Inspireras av Sport school där de äldre bland annat kan träffas och prova på olika sporter. Här kan du läsa om ett Sport school projekt (även om det inte var just detta som nämndes på mötet)

Vi rekommenderar er att gå med vår LinkedIn-grupp, Nollvisionen för undernäring hos äldre. Det är en sluten grupp där vi uppmuntrar medlemmarna att sprida idéer, väcka frågor och samverka för att nå visionen noll undernärda äldre. Du hittar gruppen här: https://www.linkedin.com/groups/8732331/

Nästa nätverksträff planerar vi hålla den 3 mars kl 8:30. Tema: samverkan och ledarskap. Inbjudan skickas ut till medlemmar i nätverket inom kort. Hoppas vi ses då!