Nätverksträff 11 – Tema: Samverkan med civilsamhället – 1 februari 2024

Till årets första Nätverksträff bjöd vi in Josefine Thorén från JUS, Jämställd utveckling Skåne, för att höra hur man som kommun kan samarbeta med civilsamhället för att nå ut till fler seniorer. Med oss hade vi även Lena Fors, som bland annat är engagerad i SPF Åkerbäret i Luleå, samt Linnéa Johansson som är måltidsutvecklare i Luleå kommun. De berättade om sitt samarbete och vilka resultat det gett.

Jämställd utveckling Skåne

Josefine Thorén berättade om hur civilsamhällets kan vara en röstbärare, en serviceproducent, skapa gemenskap, fungera som en demokratiskola eller stå som motvikt. Hon väckte också frågan; vilka samhällsfunktioner riskerar man att förlora efter pensionen, vilka funktioner blir annorlunda? 

 • För att nå äldre måste man utgå från individerna och deras intressen, vad vill och kan de olika individerna göra? 
 • Generellt identifierar äldre inte sig som någon som riskerar att bli undernärd. Därför är det svårt att nå dem utifrån det temat. 
 • För att nå fler krävs likvärdigt bemötande. Det betyder däremot inte att alla ska bemötas likadant, snarare att alla ska ges samma möjligheter utifrån sina individuella förutsättningar. 
 • I många pensionärsgrupper saknas idag mångfald. Detta kan leda till att vissa grupper har svårt att ta sig in i en gemenskap. 
 • Civilsamhället är en stark aktör för att nå fler målgrupper. Som kommun kan man gärna samarbeta med organisationer som står olika grupper nära. 
 • Visste du att färdtjänst började som ett initiativ från civilsamhället?

Luleå kommun i samverkan med civilsamhället

Hösten 2021 var Lena Fors med och skickade in förslag på förbättringar när riksdagen bad om inspel till den nya äldreomsorgslagen. SPF, PRO och SKPF gjorde ett gemensamt uttalande och fick därefter medel från regeringen för att väcka liv i sina idéer. Dessa idéer tog de sedan vidare med kommunen. 

Linnéa Johansson var ny på jobbet som måltidsutvecklare i kommunen när Lena hörde av sig. Organisatoriskt sitter Linnéa på samma nivå som områdeschefen och jobbar över hela socialförvaltningen. Hon upplever att det förenklar arbetet och att hon genom sin placering har närhet både till ledningen och de som arbetar närmast de boende. Linnéa nappade på Lenas idéer och direkt drog de i gång ett projekt. 

 • Genom måltidsobservationer och samtal tog de fram nya rutiner på äldreboenden. Bl.a. förbättrade de måltidsmiljön och köpte in nytt porslin. 
 • Bakmaskiner köptes in så att personalen kunde baka bröd till de boende. Nattpersonalen förbereder så finns det nybakat bröd till frukosten. 
 • De gjorde ett kunskapslyft för personalen kring snabba och lättillgängliga mellanmål. 
 • Personalen sitter numera med vid måltiderna vilket leder till att de boende äter större portioner. 
 • De har satt ihop ett nätverk där måltidsombuden på olika boenden utbyter kunskap och idéer med varandra.

Linnéa lyfter några framgångsfaktorer

 • Samarbeta med föreningar och organisationer. 
 • Ge personalen som gör det dagliga jobbet rätt förutsättningar. 
 • Våga prova! Köp in några bakmaskiner eller ändra lunchtiderna till exempel. 
 • Erfarenhetsutbyte är viktigt, dels personal emellan, men också med seniorerna i samhället.
 • Involvera de som berörs när beslut och rutiner ses över. 

Reflektioner från gruppdiskussionen

 • Många kommuner har ett seniorråd/äldreråd. Använd dem för att samla in erfarenhet och tankar från civilsamhället. 
 • När man är ute och samtalar med seniorer bör man tala om god hälsa snarare än undernäring, eftersom det väcker mer engagemang och positiva tankar. 
 • I Sollentuna har de utbildat seniorer inom hälsa, mat och träning. De fungerar nu som ambassadörer för att sprida denna kunskap. 
 • Locka med en mängd olika aktiviteter, utifrån olika intressen. 
 • Flera kommuner erbjuder seniorer att äta i skolrestauranger. Exempelvis Lund och Strängnäs. 
 • Beslutsfattare behöver komma ut i verkligheten för att samla in kunskap. Många goda idéer kommer när ”de på kontoret” besöker verksamheter för att se hur det faktiskt fungerar.