Nätverksträff 14 – Tema: Kunskap och kompetens – 23 maj 2024

Så var det dags för den sista träffen med nätverket Noll undernäring innan sommaren. Vi utgick från temat Kunskap och kompetens och tre inspiratörer berättade om hur kunskap och kompetens kan appliceras och användas, och hur de bidrar med det på olika sätt – myndighet, kommun och företag.

Inspelningen från träffen.

På träffen medverkade

 • Lena Martin, leg. dietist och utredare från Socialstyrelsen, berättade om Kunskapsguiden och Kompetenscentrum äldreomsorg.
 • Emelie Flodberg, leg. dietist på Strängnäs kommun, berättade om deras utvecklingsresa – utgångspunkt i kompetens och kunskap.
 • Janina Blomberg, kostvetare och grundare till ÄTUP, berättade om ÄTUPs verksamhet och visade en kort filmintervju med en senior ÄTUP-inspiratör.

Socialstyrelsen

Lena Martin lyfte Socialstyrelsens nationella kunskapscentrum för äldreomsorg och Kunskapsguiden som är en samlingsplats med information från både Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Nationellt kompetenscentrum för äldreomsorg

 • Socialstyrelsen har ett regeringsuppdrag att arbeta med kunskapsutveckling, sprida aktuell kunskap och att omvärldsbevaka kring detta.
 • Detta ska ske verksamhetsnära genom att exempelvis träffa företrädare i kommunerna och nyttja befintliga strukturer.
 • Igår, 22 maj 2024, hölls ett webinarie med regeringens Äldreforskarråd som finns att se i efterhand på socialstyrelsens hemsida.

Kunskapsguiden

 • Kunskapsguiden vänder sig till den som jobbar inom vård och omsorg och där kan man söka efter tema. ”Äldre” finns som tema och sedan finns det mycket att klicka sig vidare till utifrån det, exempelvis Bemötande, Undernäring och Alkohol.
 • Fallskador – här finns det ekonomiska perspektivet på detta såväl som fallförebyggande träning
 • Undernäring – samtal, utbildning, fakta
 • Mat- och näring för äldre personer – information, utbildning och publikationer

Strängnäs kommun

 • I Strängnäs kommun gjordes en måltidsutredning av Offentlig måltid, detta gjorde att kommunen skapade en dietisttjänst
 • Emelie Flodberg är som dietist ”spindeln i nätet” i måltidsarbetet
 • De har även en styrgrupp (måltid, äldreomsorg, hälso- och sjukvård) som alla driver måltidsarbetet
 • De har också rapportering till socialnämnden varje halvår

Exempel på arbete som gjorts är att de

 • Tagit fram måltidsrutin för SÄBO
 • Tagit fram en undernäringsrutin med fokus tidig identifiering
 • Utbildat i bra mat, undernäring, livsmedelshygien och tugg- och sväljsvårigheter

Utbildning

När det kommer till utbildning har Emelie använt sig av befintliga utbildningar, men i stället för att alla gör utbildningarna själva har de gått igenom utbildningarna tillsammans.

Exempelvis har legitimerad personal gått Socialstyrelsens utbildning Ett näringsrikt samarbete och då har de träffats fyra gånger á 90 minuter, tittat på utbildningen och sedan diskuterat med varandra.

För att fortsätta måltidsarbetet och hålla uppe inspirationen träffas huvudmåltidsombud från SÄBO och utbyter erfarenheter en gång i månaden. Detta sker i ett nätverk tillsammans med arbetsledare från köken, dietist samt kvalitetssamordnare från måltidsservice. Här kan de även bestämma saker tillsammans vilket skapar jämlikhet mellan olika boenden, det ska vara bra överallt.

I Strängnäs har de även mätt matsvinnet och kan då se att mer mat hamnar i magen sedan dessa insatser införts.

Som framgångsfaktorer lyfter Emelie att det togs ett politiskt beslut som prioriterar måltidsarbetet, samt ett gott samarbete mellan måltidsservice och äldreomsorg på alla nivåer.

ÄTUP – kunskapslyft för starkare seniorer

 •  Janina Blomberg jobbade med måltider som levererades i två kommuner, till ca 12 boenden totalt.
 • Nöjdheten på olika boenden kunde skilja sig mellan 30% och 100%, trots att det var precis samma mat som serverades.
 • Detta var starten för ÄTUP, Janina såg ett behov av att utbilda omsorgspersonal om måltidsupplevelsen.
 • Det är svårt att nå alla fysiskt, bland annat är det hög personalomsättning, man har olika arbetstider och det kan vara stressigt, därför satsar ÄTUP på digitala målgruppsanpassade kunskapslyft.
 • Kunskapslyften består av korta filmer, från 40 sekunder till 10 minuter, som ALLA har tillgång till och tar del av, men som man tittar på i sin egen takt.

Materialet är uppdelat efter tre arbetsområden

 • Äldreboende
 • Hemtjänst
 • Dagverksamhet, träffpunkter och seniorer

De jobbar även med certifiering, både med personal och hela kommunen. 

I Sollentuna kommun har även den förebyggande verksamheten certifierats och de arbetar med seniora ÄTUP-inspiratörer som sprider sin kunskap i sina nätverk och på träffpunkter.