Nätverksträff: Tema ofrivillig ensamhet

Digitalt

I våras var ett av Nätverkets tema ofrivillig ensamhet. Detta är så viktigt så vi tar upp det igen. Ofrivillig ensamhet är en starkt bidragande…

Webinarium: tema Kostnadsberäkningar

Digitalt

Vad kostar egentligen undernäring för kommuner och kan förebyggande insatser mot undernäring ses som investeringar snarare än kostnader? Genom siffror och statistik skulle vi kunna…