Inspirerande initiativ


Här samlar vi inspirerande insatser i arbetet mot undernäring hos äldre. Inspirationen kommer bland annat från Nollvisionens innovationsområden Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantör. De har genomfört ett antal piloter för att hitta praktiska lösningar för att förebygga undernäring hos äldre. Piloterna har presenterats i en webinarieserie, den hittar du här.


Tidig identifiering
I Kävlinge kommun har de arbetat med tidig identifiering av risk för undernäring hos personer i ordinärt boende med hemtjänst. Läs mer om pilotprojektet här.
Individuell måltidstjänst
I Kävlinge kommun har de testat leverans av individuellt anpassade kylda rätter till personer över 65 år i ordinärt boende med hemtjänst. Läs mer om pilotprojektet här.
Måltidstjänst vid hemkomst från sjukhusvistelse
För att underlätta vid hemkomst från sjukhus har Kävlinge kommun genomfört en pilot där färdiglagade kylda maträtter har levererats hem. Läs mer om pilotprojektet här.
Måltidsservice med hemleverans
I Kävlinge kommun levererades måltider hem till personer över 65 år i ordinärt boende med hemtjänst. Deltagarna fick färdiglagade, kylda måltider levererade till hemmet. Läs mer om pilotprojektet här.
Tidig riskidentifiering genom samverkan kommun-primärvård
I Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsförvaltning genomfördes ett projekt där de tog fram material för att kunna genomföra tidig
riskidentifiering inom hemtjänst i ordinärt boende. Läs mer om pilotprojektet här.
Mellanmålsworkshop på vård- och omsorgsboenden

Måltidsutvecklare i Järfälla kommun har hållit inspirerande workshoppar om enkla, proteinrika mellanmål för personal på boenden. Dessa hölls på plats för att kunna anpassas efter verksamhetens förutsättningar. Läs mer här.

MATtankens erfarenhetsbank
Här kan du hitta mer inspiration kring offentlig måltid, bläddra fritt eller filtrera exempelvis på äldreomsorg.