Webinarier

Vi vill uppmuntra till samarbete för att lösa gemensamma problem och med våra webinarier skapar vi möjlighet till möten med intressanta människor från näringsliv, akademi, samhälle och politik. Ett rum för utbyte av kunskaper, erfarenheter och lärdomar om problematiken med undernäring hos äldre.

Nätverksträffar

Här har vi samlat alla inspelningar från våra träffar med nätverket Noll undernäring. Läs mer om nätverket och gå med här. Träffarna har olika teman och relevanta inspiratörer delar med sig av sina erfarenheter på ämnet.

Inspelning från nätverksträff 21 mars 2024 – tema Samverkan mellan kommun och region

Att få bort stuprören mellan kommuner och regioner är en enormt viktig del i arbetet mot undernäring hos äldre. Men hur ser lyckade samarbeten egentligen ut? Det ska vi få inspiration om på torsdagens fullspäckade träff med nätverket Noll undernäring.

Inspelning från nätverksträff 1 februari 2024 – tema Samverkan med civilsamhället

Civilsamhället spelar en stor roll i att främja visionen för noll undernäring hos äldre. Vi förespråkar alltid att man ska utgå från individen, och där ser vi att det finns många goda exempel där civilsamhället, genom olika initiativ och engagemang, kan fånga olika människor med olika intressen på just deras villkor. Gästtalare var Josefin Thorén från Jämställd utveckling Skåne, samt Lena Fors och Linnéa Johansson som representerade civilsamhället respektive kommunen i Luleå.

Inspelning från nätverksträff 8 december 2023 – tema ofrivillig ensamhet

Ofrivillig ensamhet är en starkt bidragande orsak till undernäring hos äldre, men det finns fler anledningar till att se till att ingen äldre ska behöva vara ensam mot sin vilja. Vi pratar livskvalitet och fler friska år.

Inspelning från nätverksträff 9 november 2023 – tema integrerade måltider

Att sitta rätt ska inte underskattas, dukning och upplägget är lika viktigt som hur maten smakar. Den måste se god ut och man måste kunna äta den. Dietist Hanna Settergren, köksmästare Linda Dahlgren Schlüter i Kungälvs kommun, samt kostchef Lill Spenninge och Magnus Ekelund kostspecialist i Klippans kommun berättar hur de utbildar i integrerade måltider.

Inspelning från nätverksträff 11 oktober 2023 – Kostnadsberäkningar och beslutsunderlag med Örebro kommun och Hestia Agora

Örebro kommun berättar om de beslutsunderlag som ligger till grund för de förebyggande insatserna och hur de följs upp. Hestia Agora utvecklar en digitala lösningar för äldreomsorgen.

Inspelning från nätverksträff 25 april 2023 – Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun har de höga ambitioner när det kommer till den förebyggande verksamheten för äldre. De jobbar för att förebygga och främja hälsa. Hör Christine Tell berätta om upplägget.

Inspelning från nätverksträff 25 april 2023 – IKF

Internationella kvinnoföreningen driver med ett projekt i Malmö för att aktivera äldre utlandsfödda kvinnor. Projektet finansieras av allmänna arvsfonden. Hör Iva Parizkova Ryggestål berätta om hur de arbetar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – SKR

På SKR:s hemsida finns bland annat råd kring upphandling av digitala lösningar och en gratis webbaserad utbildning i förändringsledning. Eva Sahlén berättar. www.skr.se/valfardsteknik  

Klippet är en del från en nätverksträff med nätverket Noll undernäring. Läs mer och gå med i nätverket här för att delta i framtida nätverksträffar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – Klippans kommun

Klippans kommun, tillsammans med Mashie, har infört bildstöd vid beställning av kyld mat. Tillsammans med personalen och med hjälp av bilderna gör de äldre matbeställningar via en app. Lill Spenninge berättar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – Foodix

Annika Unt berättar om mikroutbildningar Foodix har tagit fram. Foodix har tagit fram ett bibliotek med treminutersfilmer på olika teman, för alla som planerar, lagar och serverar mat till många människor. www.foodix.se  

Inspelning från nätverksträff 3 mars 2023 – Kävlinge kommun kopplar ihop måltiden med omsorg

Kävlinge kommun berättar att de har placerat måltidsservice organisatoriskt under Omsorgsnämnden, vilket sänder en tydlig signal och förenklar samverkan.

Medverkande i klippet är Jens Modéer, Avd. chef Måltidsservice, Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare och Malin Nilsson, Måltidsutvecklare.

Inspelning från nätverksträff 3 mars 2023 – Victoria Ek om begreppsförvirring och samverkan

Victoria Ek, Kostcontroller på Danderyds sjukhus berättar om hur användandet av olika begrepp kan göra det svårt att ha samsyn.

Klippet är en del från en nätverksträff med nätverket Noll undernäring. Läs mer och gå med i nätverket här för att delta i framtida nätverksträffar.

Här finns filmen om integrerade sjukhusmåltider som tas upp i klippet.

Webinarier

I Nollvisionen för undernäring hos äldre håller vi webinarier allt eftersom. Här sprider vi nya insikter och vi vill självklart att de ska ta del av i efterhand också, därför har vi samlat dem här.

Webinarium 15 december 2023 – Tema Kostnadsberäkningar och beslutsunderlag

Vad kostar egentligen undernäringen bland äldre för samhället? Kan förebyggande insatser mot undernäring ses som investeringar snarare än kostnader? Om vi genom siffror och statistik kan påvisa vilken skillnad som förebyggande insatser mot undernäring hos äldre gör – både för ekonomin och för den äldres livskvalitet – så kan vi få till fler och bättre preventiva insatser!

Webinarium 24 oktober 2023 – Tema Tidig identifiering

I det här webinariet berättar stadsdelsförvaltningen Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm om den pilot de drivit för att förhindra undernäring hos äldre. Dietist Carita Ferdinandsson och enhetschef Larose Masimengo delar med sig av erfarenheter, lärdomar och goda råd.

Webinarium 24 oktober 2023 – Tema Tidig identifiering

I det här webinariet berättar Kävlinge om den pilot de drivit i kommunen för att förhindra undernäring hos äldre. Måltidsutvecklare Ellen Hugosson delar med sig av erfarenheter, lärdomar och goda råd.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 1 – Erfarenhetsutbyte tillsammans med kommuner.

Detta är första delen av Nollvisionens webbinarieserie, om initiativet Nollvisionen för undernäring hos äldre. Vi delar med oss av våra erfarenheter, berättar om vårt arbete och får höra om goda idéer och erfarenheter från andra kommuner. Vi lyssnar också till en paneldiskussion med representanter från riksdagen, kommuner, myndigheter och näringsliv.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 2 – Om ofrivillig ensamhet och matlust.
Här delar vi med oss av våra erfarenheter kring vår pilot Behovsanpassade matkassar. Att få i sig tillräckligt med mat är så klart avgörande. Att komma till rätta med ensamhet är också viktigt för att få bort undernäring. Ensamhet kan bland annat leda till depression, minskad aptit och matlust, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den äldre och stora kostnader för samhället. Vi delar också med oss av våra lärdomar och insikter, och pratar med andra som har goda erfarenheter och kunskap kring hur ensamhet kan förebyggas.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 3 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I webinariet får vi bland annat ta del av presentationer och diskussioner från forskning kring kompetensbehov om mat och måltid inom äldreomsorgen. Lunds kommun delar med sig av erfarenheter med matservice till äldre och vi diskuter hur vi kan minska ofrivillig ensamhet bland äldre med erfarenheter från Växjö, Landskrona och Simrishamn.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 4 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I fjärde delen av Nollvisionens webinarieserie diskuterades hur den nya äldreomsorgslagen kommer att bidra till minskad undernäring och bättre hälsa hos äldre, och vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med den nuvarande lagen? Kan vi lära och få inspiration av våra grannländer? I Danmark infördes nya riktlinjer i våras för hur undernäring ska minska genom sömlöst samarbete mellan stat, region och kommun.

Hur kan Socialstyrelsens nya utbildning ett Näringsrikt samarbete bidra, och hur kan ökat samarbete i kommunerna mellan hemtjänst, biståndshandläggare och dietister minska undernäring? Webinariet ger dig svaren på dessa frågor och många fler. Inspireras av hur du kan applicera nya praktiker till ditt egna arbete.

Övrigt

Här har vi samlat övriga inspelningar.

Enkätresultat: Jämställdhetsperspektiv på äldres behov och önskemål kopplat till mat och måltid – december 2022

Äldre är inte en homogen grupp, utan består av individer med olika identiteter, erfarenheter och behov. Därför behöver arbetet med olika grupper ur målgruppen olika insatser för att ge goda resultat. För att ta reda på mer om olika målgruppers behov har vi gjort en individuell enkätundersökning bland äldre, med intersektionalitet som analysredskap. Enkäten besvarades av 930 personer över 65 år, under våren 2022.

Riksdagswebinarium
Livsmedelsakademin arrangerade tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Mats Wiking (S), ett riksdagswebinarium där frågan om undernäring hos äldre lyftes. Samtalet handlar om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen. Vart vi står idag och hur vi kommer framåt.

The Conversation – Ålderism
Ett brännande samtal om ålderism, kopplat till mat, måltider och livskvalitet, tillsammans med Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, och Peter Wennström, expert på varumärkespositionering hos the Healthy Marketing Team.