Webinarier

Vi vill uppmuntra till samarbete för att lösa gemensamma problem och med våra webinarier skapar vi möjlighet till möten med intressanta människor från näringsliv, akademi, samhälle och politik. Ett rum för utbyte av kunskaper, erfarenheter och lärdomar om problematiken med undernäring hos äldre.

Nätverksträffar

Inspelning från nätverksträff 25 april 2023 – Sollentuna kommun

I Sollentuna kommun har de höga ambitioner när det kommer till den förebyggande verksamheten för äldre. De jobbar för att förebygga och främja hälsa. Hör Christine Tell berätta om upplägget.

Inspelning från nätverksträff 25 april 2023 – IKF

Internationella kvinnoföreningen driver med ett projekt i Malmö för att aktivera äldre utlandsfödda kvinnor. Projektet finansieras av allmänna arvsfonden. Hör Iva Parizkova Ryggestål berätta om hur de arbetar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – SKR

På SKR:s hemsida finns bland annat råd kring upphandling av digitala lösningar och en gratis webbaserad utbildning i förändringsledning. Eva Sahlén berättar. www.skr.se/valfardsteknik  

Klippet är en del från en nätverksträff med nätverket Noll undernäring. Läs mer och gå med i nätverket här för att delta i framtida nätverksträffar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – Klippans kommun

Klippans kommun, tillsammans med Mashie, har infört bildstöd vid beställning av kyld mat. Tillsammans med personalen och med hjälp av bilderna gör de äldre matbeställningar via en app. Lill Spenninge berättar.

Inspelning från nätverksträff 29 mars 2023 – Foodix

Annika Unt berättar om mikroutbildningar Foodix har tagit fram. Foodix har tagit fram ett bibliotek med treminutersfilmer på olika teman, för alla som planerar, lagar och serverar mat till många människor. www.foodix.se  

Inspelning från nätverksträff 3 mars 2023 – Kävlinge kommun kopplar ihop måltiden med omsorg

Kävlinge kommun berättar att de har placerat måltidsservice organisatoriskt under Omsorgsnämnden, vilket sänder en tydlig signal och förenklar samverkan.

Medverkande i klippet är Jens Modéer, Avd. chef Måltidsservice, Ellen Hugosson, Måltidsutvecklare och Malin Nilsson, Måltidsutvecklare.

Inspelning från nätverksträff 3 mars 2023 – Victoria Ek om begreppsförvirring och samverkan

Victoria Ek, Kostcontroller på Danderyds sjukhus berättar om hur användandet av olika begrepp kan göra det svårt att ha samsyn.

Klippet är en del från en nätverksträff med nätverket Noll undernäring. Läs mer och gå med i nätverket här för att delta i framtida nätverksträffar.

Här finns filmen om integrerade sjukhusmåltider som tas upp i klippet.

Webinarieserie

Nollvisionens webinarieserie Nr. 1 – Erfarenhetsutbyte tillsammans med kommuner.

Detta är första delen av Nollvisionens webbinarieserie, om initiativet Nollvisionen för undernäring hos äldre. Vi delar med oss av våra erfarenheter, berättar om vårt arbete och får höra om goda idéer och erfarenheter från andra kommuner. Vi lyssnar också till en paneldiskussion med representanter från riksdagen, kommuner, myndigheter och näringsliv.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 2 – Om ofrivillig ensamhet och matlust.
Här delar vi med oss av våra erfarenheter kring vår pilot Behovsanpassade matkassar. Att få i sig tillräckligt med mat är så klart avgörande. Att komma till rätta med ensamhet är också viktigt för att få bort undernäring. Ensamhet kan bland annat leda till depression, minskad aptit och matlust, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den äldre och stora kostnader för samhället. Vi delar också med oss av våra lärdomar och insikter, och pratar med andra som har goda erfarenheter och kunskap kring hur ensamhet kan förebyggas.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 3 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I webinariet får vi bland annat ta del av presentationer och diskussioner från forskning kring kompetensbehov om mat och måltid inom äldreomsorgen. Lunds kommun delar med sig av erfarenheter med matservice till äldre och vi diskuter hur vi kan minska ofrivillig ensamhet bland äldre med erfarenheter från Växjö, Landskrona och Simrishamn.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 4 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I fjärde delen av Nollvisionens webinarieserie diskuterades hur den nya äldreomsorgslagen kommer att bidra till minskad undernäring och bättre hälsa hos äldre, och vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med den nuvarande lagen? Kan vi lära och få inspiration av våra grannländer? I Danmark infördes nya riktlinjer i våras för hur undernäring ska minska genom sömlöst samarbete mellan stat, region och kommun.

Hur kan Socialstyrelsens nya utbildning ett Näringsrikt samarbete bidra, och hur kan ökat samarbete i kommunerna mellan hemtjänst, biståndshandläggare och dietister minska undernäring? Webinariet ger dig svaren på dessa frågor och många fler. Inspireras av hur du kan applicera nya praktiker till ditt egna arbete.

Övrigt

Enkätresultat: Jämställdhetsperspektiv på äldres behov och önskemål kopplat till mat och måltid – december 2022

Äldre är inte en homogen grupp, utan består av individer med olika identiteter, erfarenheter och behov. Därför behöver arbetet med olika grupper ur målgruppen olika insatser för att ge goda resultat. För att ta reda på mer om olika målgruppers behov har vi gjort en individuell enkätundersökning bland äldre, med intersektionalitet som analysredskap. Enkäten besvarades av 930 personer över 65 år, under våren 2022.

Riksdagswebinarium
Livsmedelsakademin arrangerade tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Mats Wiking (S), ett riksdagswebinarium där frågan om undernäring hos äldre lyftes. Samtalet handlar om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen. Vart vi står idag och hur vi kommer framåt.

The Conversation – Ålderism
Ett brännande samtal om ålderism, kopplat till mat, måltider och livskvalitet, tillsammans med Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, och Peter Wennström, expert på varumärkespositionering hos the Healthy Marketing Team.