Dokumentation från projektet


Här publicerar vi löpande våra rapporter med resultat, kunskap och lärdomar. Följ allt som händer i Nollvisionen genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.


Referensgrupp för civilsamhället

Referensgruppen i civilsamhället och dialogen med äldre är en möjlighet att få mer information om äldres behov och önskemål och testa och diskutera olika reflektioner och innovativa lösningar som vi har tillsammans med en grupp äldre.

Publicerad höst 2023

Äldres individuella behov och önskemål

Äldre är inte en homogen grupp, utan består av individer med olika identiteter, erfarenheter och behov. För att ta reda på mer om olika målgruppers behov har vi gjort en individuell enkät-undersökning bland äldre, med intersektionalitet som analysredskap.

Publiceringsdatum 17 november 2022


Se även en inspelad presentation – Äldres individuella behov och önskemål kring mat och åldrande

Publiceringsdatum 8 december 2022

Enkät om kommunernas arbete mot undernäring hos äldre

Sommaren 2022 skickade vi ut en enkät till alla Sveriges 290 kommuner med frågor om hur deras arbete mot undernäring hos äldre fungerar. 143 kommuner svarade och här kan du läsa resultaten.

Publiceringsdatum 19 oktober 2022

Kompetensökning om mat och
nutrition hos vård och omsorgspersonal

Under fem veckor i slutet av 2021 genomfördes en undersökning av kompetensnivå och intresse hos vård- och omsorgspersonal för fördjupade kunskaper om mat och måltid. Pilotprojektet genomfördes i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

Publiceringsdatum 3 mars 2022

Test av heldygnsmatkasse på servicehus

Under 6 veckor i slutet av 2020 testades distribution av behovsanpassade heldygnsmatkassar till seniorer boende på servicehus i Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantör. Samtliga deltagare var i risk för undernäring.

Publiceringsdatum 1 juni 2021

Kulturellt perspektiv på åldrande och aptit

Under våren 2021 har Nollvisionen tagit hjälp av studenter vid Lunds Universitets Master of Applied Cultural Analysis-program, för att bättre förstå mekanismerna bakom undernäringen ur ett kulturellt perspektiv. Studenterna har intervjuat äldre och omsorgspersonal samt djukdykt i svensk och internationell forskning kring svensk måltidskultur, ålderism och aptit.

Forskningssammanställning-MACA2021

Intervjuer med äldre och omsorgspersonal – MACA2021

Publiceringsdatum: 28 juni 2021