Publikationer


Här publicerar vi löpande våra rapporter med resultat, kunskap och lärdomar – håll utkik! Missa inget viktigt genom att anmäla dig till vårt nyhetsbrev.


äldre man serveras näringsrik mat av vård och omsorgspersonal

Kompetensökning om mat och
nutrition hos vård och omsorgspersonal

Under fem veckor i slutet av 2021 genomfördes en undersökning av kompetensnivå och intresse hos vård- och omsorgspersonal för fördjupade kunskaper om mat och måltid. Pilotprojektet genomfördes i Kävlinge kommun och Enskede-Årstad-Vantör Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

RAPPORT – Undersökning av kunskapsbehovet kring mat och måltid i äldreomsorgen

Publiceringsdatum 3 mars 2022

Test av heldygnsmatkasse på servicehus

Under 6 veckor i slutet av 2020 testades distribution av behovsanpassade heldygnsmatkassar till seniorer boende på servicehus i Kävlinge och Enskede-Årsta-Vantör. Samtliga deltagare var i risk för undernäring.

RAPPORT – Behovsanpassade matkassar Nollvisionen 2020

Publiceringsdatum 1 juni 2021

Kulturellt perspektiv på åldrande och aptit

Under våren 2021 har Nollvisionen tagit hjälp av studenter vid Lunds Universitets Master of Applied Cultural Analysis-program, för att bättre förstå mekanismerna bakom undernäringen ur ett kulturellt perspektiv. Studenterna har intervjuat äldre och omsorgspersonal samt djukdykt i svensk och internationell forskning kring svensk måltidskultur, ålderism och aptit.

Publiceringsdatum: 28 juni 2021