Årets lägesrapport – Vård och omsorg för äldre

Socialstyrelsen tar varje år fram en lägesrapport om tillståndet och utvecklingen inom olika delar av vården, tandvården och omsorgen för äldre personer. I årets mycket läsvärda rapport finns en hel del information och statistik om mat- och måltidssituationen för äldre personer med omsorg.
 
”Enligt Livsmedelsverket har bara 3 procent av kommunerna mål för konsumtionen av mat inom äldreomsorgen. Betydligt fler, 61 procent, har mål om matens näringsinnehåll, men så länge personalen inte säkerställer att maten äts upp blir näringsberäkningar inte mer än ett teoretiskt mått. Eftersom undernäring är ett stort problem inom äldreomsorgen behövs ett större fokus på de äldres konsumtion, det vill säga det som faktiskt äts upp.”

Här kan du ta del både av en sammanfattning och hela rapporten.