Webinarier

Vi vill uppmuntra till samarbete för att lösa gemensamma problem och med våra webinarier skapar vi möjlighet till möten med intressanta människor från näringsliv, akademi, samhälle och politik. Ett rum för utbyte av kunskaper, erfarenheter och lärdomar om problematiken med undernäring hos äldre.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 4 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I fjärde delen av Nollvisionens webinarieserie diskuterades hur den nya äldreomsorgslagen kommer att bidra till minskad undernäring och bättre hälsa hos äldre, och vilka är de viktigaste skillnaderna jämfört med den nuvarande lagen? Kan vi lära och få inspiration av våra grannländer? I Danmark infördes nya riktlinjer i våras för hur undernäring ska minska genom sömlöst samarbete mellan stat, region och kommun.

Hur kan Socialstyrelsens nya utbildning ett Näringsrikt samarbete bidra, och hur kan ökat samarbete i kommunerna mellan hemtjänst, biståndshandläggare och dietister minska undernäring? Webinariet ger dig svaren på dessa frågor och många fler. Inspireras av hur du kan applicera nya praktiker till ditt egna arbete.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 3 – Hur får vi till en verklig systemförändring?
I webinariet får vi bland annat ta del av presentationer och diskussioner från forskning kring kompetensbehov om mat och måltid inom äldreomsorgen. Lunds kommun delar med sig av erfarenheter med matservice till äldre och vi diskuter hur vi kan minska ofrivillig ensamhet bland äldre med erfarenheter från Växjö, Landskrona och Simrishamn.

Riksdagswebinarium
Livsmedelsakademin arrangerade tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Mats Wiking (S), ett riksdagswebinarium där frågan om undernäring hos äldre lyftes. Samtalet handlar om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen. Vart vi står idag och hur vi kommer framåt.

The Conversation
Ett brännande samtal om ålderism, kopplat till mat, måltider och livskvalitet, tillsammans med Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna, och Peter Wennström, expert på varumärkespositionering hos the Healthy Marketing Team.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 2 – Om ofrivillig ensamhet och matlust.
Här delar vi med oss av våra erfarenheter kring vår pilot Behovsanpassade matkassar. Att få i sig tillräckligt med mat är så klart avgörande. Att komma till rätta med ensamhet är också viktigt för att få bort undernäring. Ensamhet kan bland annat leda till depression, minskad aptit och matlust, vilket kan få allvarliga konsekvenser för den äldre och stora kostnader för samhället. Vi delar också med oss av våra lärdomar och insikter, och pratar med andra som har goda erfarenheter och kunskap kring hur ensamhet kan förebyggas.

Nollvisionens webinarieserie Nr. 1 – Erfarenhetsutbyte tillsammans med kommuner. Detta är första delen av Nollvisionens webbinarieserie, om initiativet Nollvisionen för undernäring hos äldre. Vi delar med oss av våra erfarenheter, berättar om vårt arbete och får höra om goda idéer och erfarenheter från andra kommuner. Vi lyssnar också till en paneldiskussion med representanter från riksdagen, kommuner, myndigheter och näringsliv.