Kunskap & utbildning

För att komma till rätta med undernäringen hos äldre måste alla aktörer runt individen samverka och sätta just den i fokus. Vi vill varken uppfinna hjulet igen eller missa att ta del av andras kloka råd, därför har vi samlat olika relevanta kunskaps- och utbildningsmaterial här. Har du tips på något vi borde publicera här? Tipsa oss gärna!

Nordiska näringsrekommendationer

Här kan du läsa om nu gällande näringsrekommendationer samt se ett webbinarium på temat.

Nutritionspyramiden

Måltiden är en viktig grund för nutritionsbehandling i vård och omsorg.

Måltider i äldreomsorgen

Måltiderna inom äldreomsorgen har stor betydelse för äldres livskvalitet. Läs om nationella riktlinjer här.

Måltidsmodellen

Modellen består av sex områden som alla är viktiga för att offentliga måltider ska skapa matglädje och bidra till hållbar utveckling.

Äldre – råd om bra mat

Vid 65+ blir vissa näringsämnen viktigare. Med åldern kan aptiten minska och då kan man behöva äta lite annorlunda. Här finns tips på hur du kan tänka kring maten. 

Utbildning – äldreomsorg

Här kan du hitta inspiration på hur maten till de äldre kan bli en del av omsorgen.

Kunskapsguiden

Här samlas kunskapsstödjande produkter från Socialstyrelsen, andra myndigheter och aktörer. Här hittar du som arbetar inom socialtjänsten eller hälso- och sjukvården stöd och vägledning för dig och din verksamhet. Särskilt vill vi lyfta delen om undernäring hos äldre personer.

Utbildningsportal

Här finns socialstyrelsens utbildningar samlade.

Äldre i centrum-podden: Upptäck och förebygg undernäring

Det finns två avsnitt som handlar om undernäring och mat när man blir äldre.

Måltid Sverige – Den viktiga måltiden, där vård och värdskap möts

Webbutbildning för dig som arbetar med måltider nära äldre på sjukhus eller på särskilt boende.

ÄTUP

ÄTUP erbjuder digitala kunskapslyft för personal inom vård- och omsorg samt för seniorer.

Foodix

Ett digitalt bibliotek med videoguider för dig som jobbar med måltid.