Utbildningsmaterial

För att komma till rätta med undernäringen hos äldre
måste alla aktörer runt individen samverka och sätta just den i fokus.
Vi vill varken uppfinna hjulet igen eller missa att ta del av andras kloka råd,
därför har vi samlat olika relevanta utbildningsmaterial här.

Livsmedelsverket har mycket matnyttigt material på sin hemsida, som t.ex:
– Råd om bra mat för äldre
– Måltider i äldreomsorgen
– Utbildning äldreomsorg
Måltidsmodellen (utgår från FAMM)
– Nutritionspyramiden
– Nordiska näringsrekommendationer

Några konkreta tips från deltagare i nätverket för noll undernäring:
– Socialstyrelsen har en utbildningsportal där visst material berör arbetet mot undernäring.
– Foodix utbildningar
– ÄtUP utbildningar
Måltid Sverige utbildningar
– Äldre i centrum podd om undernäring