Äldres individuella behov och önskemål

Publiceringsdatum 17 november 2022

Äldre är inte en homogen grupp, utan består av individer med olika identiteter, erfarenheter och behov. För att ta reda på mer om olika målgruppers behov har Jämställd Utveckling Skåne inom ramen för Nollvisionen för undernäring hos äldre gjort en individuell enkät-undersökning bland äldre, med intersektionalitet som analysredskap.

Här hittar du rapporten som en pdf.

Här finns även en inspelad presentation av rapporten.