Anhörigas förslag: Så får vi en bättre äldreomsorg

Hösten 2021 sändes ett riksdagswebbinarium arrangerat av Livsmedelsakademin tillsammans med Acko Ankarberg Johansson och Mats Wiking, om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen noll undernärda 2030. Samtalet sändes i SvT Forum och nådde hela vägen upp till Anhöriggruppen i Luleå, där hoppet tändes om en förbättrad äldreomsorg i Sverige. Tillsammans med SPF Åkerbärets projektgrupp: Tillsammans mot ensamhet, Anhörigföreningen i Luleå och Luleås Demensförening samlade de sina förslag på förbättringsområden de ser viktiga för en bättre äldreomsorg, för såväl de äldre som för personalen, och hörde av sig till oss.

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en komplex utmaning men den går att lösa, om vi arbetar tillsammans. I Nollvisionen för undernäring hos äldre arbetar vi visionsdrivet, just för att ha möjlighet att samarbeta brett och låta alla som vill, vara delaktiga. Vi arbetar med individen i centrum och det känns därför självklart att lyssna på vad anhöriga har att säga. Därför blev vi glada när anhöriggruppen i Luleå hörde av sig till oss för att dela med sig av sina synpunkter.

Se riksdagswebbinariet här:

Trots ökad medvetenhet hos politiker om missförhållanden inom äldreomsorgen, saknas tyvärr fortfarande basala förbättringar i vardagen, skrev Lena Fors från Anhöriggruppen i Luleå.

Några av förslagen var:

  • Mer och bättre information till anhöriga. Anhörigas synpunkter och engagemang är en viktig förutsättning för att öka förtroendet för äldreomsorgen. Anhöriga har en annan närhet till de äldre och kan bidra med positiva insatser.
  • Mer pedagogisk kompetens på äldreboenden, som fokuserar på och tar tillvara intressen och styrkor hos de äldre för att kunna forma aktiviteter utifrån individperspektiv.
  • Höj vårdpersonalens status, men hur gör man det för en yrkeskategori som fortfarande benämns ”under”sköterska? Vi säger inte längre underläkare och det finns inga underpoliser eller underingenjörer. Delade turer, förlängda pass och minutscheman måste få en ändring.
  • Fler lättillgängliga samlingsplatser för aktiviteter och sociala sammanhang, som närhet till restauranger och caféer dit anhöriga kan ansluta. Tillgång till träningslokal inomhus och balans- och styrketräning, såväl inomhus som utomhus för att minska stillasittande, kan verka förebyggande, rehabiliterande och öka välbefinnandet hos de äldre. Möjlighet att odla och delta vid plantering var också förslag på social aktivitet.
  • Använd skolans lokaler. Servera lunch i skolans lokaler till äldre, i gemenskap med andra äldre. Skollokaler kan också nyttjas av företag. Kommuner kan därigenom få ekonomi för att driva och bygga ut skolor i mindre orter.
  • Samverka med bussbolag och restauranger i närmiljön. Klimatsmart och en möjlighet till samverkan mellan kommun och näringsliv.

Några av förslagen ovan är direkt kopplade till mat andra inte. Men ett trevligare liv gör att man blir glad och äter bättre.

Vi vet att det finns så många där ute som sitter på goda idéer och lösningar och vi uppmuntrar alla att dela med sig av kunskap och erfarenheter!

Vill du veta mer eller engagera dig i Nollvisionen för undernäring hos äldre, tveka inte att höra av dig! Kontakta Nina Lanje

tre äldre personer umgås i gemensam måltid