Budskapen var tydliga under riksdagswebinariet om att förebygga undernäring hos äldre

Riksdagswebinariet som arrangerades av Livsedelsakademin, tillsammans med riksdagsledamöterna Acko Ankarberg Johansson (KD) och Mtas Wiking (S) som värdar, lyfte frågan om undernäring hos äldre. Samtalet handlade om vilka åtgärder som behöver göras för att nå visionen. Vart vi står idag och hur vi kommer framåt.

Budskapen var tydliga och samsynen stor över partigränserna om hur undernäring hos äldre ska bekämpas. Det krävs kompetenshöjning, att individens önskemål och behov sätts i centrum, och att alla delar av samhället runt den äldre samverkar med varandra. Vi måste fokusera på måltiden och skapa lust att äta. Den nya omsorgslagstiftningen måste förtydliga arbetet med förebyggande insatser.

Webinariet gästades av:

  • Acko Ankarberg Johansson (KD), riksdagsledamot och ordförande i socialutskottet 
  • Mats Wiking (S), riksdagsledamot och ersättare i socialutskottet
  • Lotta Törner, VD Livsmedelsakademin
  • Olivia Wigzell, generaldirektör Socialstyrelsen
  • Ann-Christin Ahlberg (S), riksdagsledamot och ledamot i socialutskottet
  • Mia Frisk (KD), ordförande i SKR:s beredning för primärvård och äldreomsorg och regionstyrelsens ordförande för Region Jönköping

Riksdagswebinariet spelades in och går att se här:

Samtalet finns också att se här på SVT Forum, på SVT Play.