De ska motivera äldre att äta

8 personer som håller upp var sitt diplom

Undersköterskor inom hemtjänsten och biståndshandläggare i Enskede-Årsta-Vantör har gått en utbildning i motiverande samtal (MI) för att utveckla praktiska dialogverktyg att använda i mötet med äldre personer som behöver måltidsinsatser och måltidsstöd.

Genom kursen i motiverande samtal (https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/omraden/evidensbaserad-praktik/metodguiden/mi-motiverande-samtal/) ska deltagarna utveckla dialogverktyg som får fler brukare i behov av måltidsinsatser för att motverka undernäring att tacka ja till de insatser som erbjuds. Vårdbiträdet Sara Weldu från Årsta hemtjänst är en av dem som gått kursen.

– Det är vanligt att brukare äter för lite och utbildningen hjälper oss att prata med brukarna om mat. Vi får bland annat lära oss hur vi ska prata med personer som inte äter bra, hur vi ställer frågor kring mat och ätande och hur ska vi motivera personen att vilja smaka på maten som serveras, berättar hon.

Motiverande samtal handlar om att skapa förändring genom samtal som präglas av delaktighet och öppenhet. Istället för att informera eller försöka övertala lyssnar man och finner kompromisser som leder framåt.

– I möte med brukaren handlar det om att lyssna aktivt och inte döma. Genom att ställa öppna frågor får man ta del av de äldres tankar om förändringar i livet och vardagen, berättar biståndshandläggare Romero Cruz Polanco.

I metoden motiverande samtal leder man samtalet, men är samtidigt lyhörd och ställer öppna frågor som gör att brukaren vill svara. Utgångspunkten är att plocka fram den äldres inre drivkrafter är mycket mer effektivt än att försöka pådyvla sina egna. Med respekt och öppenhet är det lättare att hjälpa dem äldres motivation på traven. Å andra sidan krävs heller inte särskilt mycket för att sänka den med bara några få ord.

– Vi hoppas att kunskapen ska leda till en bättre upplevelse för brukarna, samtidigt som det underlättar vårt arbete att ge vård. Med hjälp av motiverande samtal ska biståndshandläggare och undersköterskorna skapa ett likvärdigt, personcentrerat och empatiskt bemötande med den äldre individen i centrum, säger Larose Masinmango som är arrangerar kursen och är projektledare för projektet Nollvisionen för undernäring hos äldre på förvaltningen (https://www.nollundernaring.se/).

Att ge en personcentrad vård som möter den äldres behov och vilja är viktigt för Sara Weldu.

– Det är viktigt att visa respekt för brukarna och för deras hem. De är de som bestämmer i sitt hem och över sina liv. MI är ett sätt för oss att nå fram till dem utan att bestämma hur de ska äta, säger Sara Weldu.

Deltagarna kände igen egna erfarenheter i utbildningen och fick iakttagelser från sin vardag bekräftade.

– Utbildningen har satt ord på funderingar jag haft. Den har också stärkt mig så att jag kan dela kunskap med kollegorna och vågar fråga när jag inte vet, berättar Sara Weldu

– Jag har gått en MI utbildning tidigare och MI en viktig del av mitt arbetssätt. Det är värdefullt att få mina kunskaper och tankar bekräftade idag, säger Romero.

Efter utbildningen planerar projektledarna att leda metodmöten med övningar, tips och praktiska moment. Under metodmötena ska deltagarna tillsammans utveckla metoder, arbetssätt och material för att ta sig an problem, frågor och funderingar kring hur man kan motverka undernäring hos äldre

– Vidare hoppas vi med att arbeta med kollegialt lärande, möjligheter och utmaningar, för gemensamt arbete, där kollegor tillsammans utveckla kunskap. Det görs både genom lära av egna och varandras erfarenheter, säger Larose.