En enklare vardag och ökad trygghet med senaste måltidsprojektet

Under våren 2023 har Kävlinge kommun erbjudit måltider till äldre som kommer hem från sjukhus. Piloten var så framgångsrik att den nu har blivit permanentad i kommunen. På webinariet den 6 oktober delade de med sig av sina lärdomar, så att andra kommuner kan inspireras och dra fördelar av deras lärdomar.

Möjlighet att beställa kyld mat vid hemkomst från sjukhus

För att underlätta vardagen och få snabbare återhämtning när man kommer hem från sjukhus, genomförde Kävlinge en pilot där de erbjöd färdiglagade kylda maträtter som levereras hem till dörren.

Måltiderna tillagades i kommunens eget kök, framför allt husmanskost. Genom att kyla ner maten snabbt förlängs hållbarheten och smak och näringsämnen bibehålls. Måltiderna levererades till hemmet och kunde därefter värmas när man så önskade. I piloten fanns 12 rätter och två desserter att välja mellan.

Hemtagningsteamet skickade information om erbjudandet till sjukhuset så att patienterna kunde beställa maten redan där. De fick också en ny möjlighet när kommit hem.

Det krävdes inget biståndsbeslut för att få erbjudandet, men ville man fortsätta efter tre veckor krävdes ett sådant.

Lärdomar på vägen

 • Alla relevanta enheter och funktioner som deltog hade snabba kommunikationsvägar till varandra. Detta var viktigt.
 • Många av de som tackade nej till erbjudandet gjorde det för att partnern inte fick samma erbjudande. Under projektets gång beslutade kommunen därför att även anhöriga skulle kunna beställa måltider.
 • Schemalagda leveranser gjorde att de äldre visste när de skulle komma och att hemtagningsteamet hade avsatt tid.
 • Att maten tillagas, packas och kyls ner i kommunens egen regi gjorde att man snabbt kunde göra förändringar efter behov.
 • Fler än de över 65 år var i behov av måltiderna. Därför tog man bort åldersgränsen för erbjudandet, behovet fick styra.
 • Samarbetet med kökspersonalen och deras förutsättningar var viktigt.
 • Det är inte farligt att misslyckas, tvärtom! Även dåligt resultat är ett resultat.

De viktigaste vinsterna:

 • En enklare vardag för de som kom hem efter en sjukhusvistelse.
 • Anhöriga och personal kände sig tryggare i att omsorgstagarna fick tillgång till näringsrik mat, som är viktigt för återhämtningen.
 • Några äldre som deltog i piloten fick ökad aptit.
 • Det blev enklare att se till att vårdtagare fick sina behov tillfredsställda.
 • Kökets matsvinn minskade eftersom man ibland kunde erbjuda måltider som var packade för andra, som avbokade i sista minuten. 
 • Tidigare var man beroende av om de äldre hade mat hemma, annars fick hemtagningsteamet åka och handla. Detta tog tid och kunde orsaka problem med betalning i affären.
 • Detta kostade inte mer för kommunen eftersom tjänsten med kylda måltider fanns i egen regi. 

Framgångsfaktorer

 • Att anhöriga också får beställa mat, så att man kan äta tillsammans och att partnern avhjälps så mycket som möjligt.
 • Kävlinges politiker ger långsiktiga direktiv. Verksamheterna tar fram vad och hur det ska genomföras.
 • Att ha transporterna i egen regi.
 • Kävlinge har många forum och nätverk som öppnar för dialog. Ledarforum där man fångar problem och frågor över en kaffe, och dagar tillsammans för att byta viktiga ord.

Bestående resultat

 • Måltidstjänst i hemtagningsteamet har blivit permanentat.
 • Politikerna har fattat beslut om att måltidstjänsten ska vara kvar i kommunens egen regi.
 • Hemtjänsten har fått avsatt tid i sina scheman för måltidstjänsten.
 • Hemtjänsten upplever att det känns bra och tryggt att kunna erbjuda måltidslösningen.