Enkät om önskemål kring måltiden

Text om enkäten på blå bakgrund

Inom ramen för Nollvisionen genomför Jämställd Utveckling Skåne just nu en nationell enkät om äldres individuella behov och önskemål kopplat till matvanor, hälsa, ensamhet och åldrandet i sig. Underlaget vi får från svaren kommer användas för att utveckla mer inkluderande insatser och tjänster som kan anpassas utifrån individens situation och önskemål för att skapa matglädje och minska undernäringen.

VI vill nu få tag på personer över 65 år som vill fylla i enkäten och därmed hjälpa oss att hitta lösningar på denna viktiga fråga! Enkäten tar uppskattningsvis 20-30 minuter att genomföra. Alla svar är anonyma och konfidentiella och följer riktlinjerna enligt GDPR.

Enkäten finns på svenska, engelska och arabiska:

På svenska: https://forms.office.com/r/2tfeJfz3mu

På engelska: https://forms.office.com/r/iHQXQsSmEK

På arabiska:  https://forms.office.com/r/vJNpxFu2Wt

Vill du veta mer om Nollvisionen för undernäring hos äldre eller om enkätundersökningen? Hör av dig till Anna Schjølberg på anna@jamstalldutveckling.se