Enkätresultat: Jämställdhetsperspektiv på äldres behov och önskemål kopplat till mat och måltid

Detta webinarium hölls i december 2022.

Äldre är inte en homogen grupp, utan består av individer med olika identiteter, erfarenheter och behov. Därför behöver arbetet med olika grupper ur målgruppen olika insatser för att ge goda resultat. För att ta reda på mer om olika målgruppers behov har vi gjort en individuell enkätundersökning bland äldre, med intersektionalitet som analysredskap. Enkäten besvarades av 930 personer över 65 år, under våren 2022.

Här hittar du den tillhörande rapporten som en pdf.