Hälsodagen i Stockholm ökar medvetenheten bland äldre 

Hälsointresset bland Stockholms seniorer var stort när Hälsodagen anordnades. Enskede-Årsta-Vantör informerade och inspirerade besökarna kring hälsosamma matval och förebyggande av undernäring och alla brosuchyrer och material tog slut på mindre än två timmar!

Den 6 september 2023 anordnades Hälsodagen i Stockholm dit seniorer i närområdet välkomnades för att inspireras kring hälsa. Förväntningarna var att mellan 500-1000 seniorer skulle delta, men intresset var mycket större än så: omkring 2500 dök upp! Det var mest ”yngre äldre”, d.v.s. under 80 år som deltog, och en övervägande majoritet av dessa var kvinnor.

Carita, Larose och Rasmus från Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning deltog under dagen och berättade bland annat om vårt gemensamma arbete mot noll undernärda äldre och delade ut broshyrer, bl.a. med tips om hur man kan äta både hälsosamt och samtidigt ekonomiskt. Intresset för materialet var stort. 

– Var enda broschyr tog slut. De släppte in från 11:30 och vid 13:07 har jag en bild på vårt tomma bord. Då hade vi delat ut allt material som vi hade med oss, berättar Carita Ferdinandsson, dietist i Enskede-Årsta-Vantör 

Det blev även samtal och diskussioner både med seniorer, anhöriga och kollegor inom kommun och hälso-sjukvård. 

– Min upplevelse är att det var lite svårare att ta emot information om undernäring för egen del ,utan snarare kunde det vara en anhörig som man tänkte på. Däremot var de flesta positivt inställda till att ta emot information som var mer riktad till friska – det var lättare att ta till sig för de flesta seniorerna, säger Carita.