Hälsofrämjande budskap till seniorer

Vilken typ av budskap och kommunikationssätt är effektivast för att förmedla hälsoinformation till seniorer? Vad skapar mest nyfikenhet och intresse? Och hur genererar vi konkreta handlingar och beteendeförändringar? Under de kommande 10 månaderna kommer vi testa olika fiktiva hälsofrämjande annonser i både fysiska och i digitala miljöer.

Det finns ett behov av en ökad medvetenhet och kunskap om hur man bör tänka kring mat och måltid när man börjar komma till åren. Med ökande ålder förändras ju nämligen kroppen och man kan behöva tänka annorlunda kring mat och måltid för att behålla sin hälsa så länge som möjligt. Men hur når vi ut på ett effektivt sätt till äldre individer? En utmaning med att kommunicera kring t.ex. näringsbehov och matvanor för seniorer är att väldigt få vill identifiera sig som just ”äldre”. Detta gör att det kan vara svårt att skapa attraktiva budskap kring t.ex. särskilt anpassade produkter och kostråd, och få mottagarna att verkligen ta till sig information.

Livsmedelsakademin och Kävlinge kommun kommer därför, i samarbete med Dietisterna Riksförbund och föreningen Frisk Mat, att genomföra en pilot där vi just undersöker vilken typ av hälsofrämjande budskap och kommunikationssätt som är effektivast mot en äldre målgrupp.

– Vi hoppas kunna identifiera framgångsfaktorer för hälsokommunikation så att medvetenheten och kunskapen kring hälsosamma matvanor på sikt ökar, berättar projektledare Amanda Allvin.

Piloten finansieras av Vinnova genom en utlysning för att utveckla prototyper för ett hållbart och hälsosamt matsystem och pågår till september 2024. Själva testet av de fiktiva hälsoannonserna kommer ske under mars till maj 2024.

– Vill man vara med och testa, eller på något sätt bidra till piloten är det bara att höra av sig, säger Amanda.

Kontakt: Amanda Allvin, amanda.allvin@livsmedelsakademin.se