Idégenerering om tidig riskidentifiering

Att samarbeta och involvera är ett bra sätt att skapa engagemang och kreativitet kring Nollvisionen för undernäring hos äldre. Nyligen samlades bl.a. biståndshandläggare och hemtjänstpersonal från stadsdelen Enskede/Årsta/Vantör i Stockholms kommun för att ta fram idéer för tidig identifiering av personer i riskzonen för undernäring. Det blev en givande dag med stort engagemang och nya kontaktytor. Idéerna från träffen ska deltagarna arbeta vidare med tillsammans för att utveckla dem till konkreta lösningar att presentera för styrgruppen för beslut.

Gruppen som samlades denna dag kommer även att utvecklas till en projektgrupp som arbetar vidare med frågorna framöver. Detta är ett led i arbetet med att bygga broar och involvera hela verksamheten i arbetet mot noll undernärda äldre. Att börja med de som är mest engagerade i frågan och ge dem möjlighet att använda sitt engagemang till att utveckla nya arbetssätt är ett effektivt sätt att implementera nya lösningar i komplexa organisationer. Erfarenheterna från detta arbete kommer vi att dela med oss av så småningom, för att sprida kunskap och engagera andra i vår gemensamma vision: noll undernärda äldre senast 2030.

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev på: https://www.nollundernaring.se/framsteg-nyheter/ så missar du inte resultaten när de kommer!