Individuell måltidstjänst

I Kävlinge kommun har de testat leverans av individuellt anpassade kylda rätter till personer över 65 år i ordinärt boende med hemtjänst.

I piloten levererades måltider hem till personer över 65 år som bodde i ordinärt boende med hemtjänst. Utbudet gav möjlighet till anpassning efter individuella behov. I denna pilot tillagades måltiderna i egen regi. Förhoppning var att måltiderna skulle bidra till ökad vikt och en godare vardag för de äldre.


Lösningen


Piloten pågick i tio veckor under 2022 och innebar att deltagarna fick färdiglagade, kylda måltider levererade till hemmet tre gånger i veckan. I denna pilot var utbudet individuellt anpassat med huvudrätter, desserter och mellanmål och med möjlighet att välja olika portionsstorlek. Vid starten delades också ett kryddset ut. Alla måltider tillagades av kockarna i Kävlinge kommun.


Under piloten användes en digital app med bilder på maträtterna för att förenkla och inspirera vid beställning. I de fall det individuella valet blev en utmaning fanns möjlighet att få en förvald matsedel. Deltagare rekryterades via annonsering i lokaltidningen, biståndshandläggare, omsorgspersonal och anhöriga. Piloten startade med ett informations- och utbildningstillfälle för personalen för att gå igenom de praktiska momenten.


Lärdomar

• Inledningsvis skulle måltiderna packas i kylväska och levereras till deltagarna av hemtjänstpersonalen, men tiden räckte inte till. För att underlätta för personalen och säkra kylkedjan tog Måltidsservice över transporterna.
• Bilder i stället för text underlättade vid beställningen för deltagare med nedsatt ork eller nedsatt syn.
• Några deltagare önskade färre leveransdagar i veckan.
• Det var positivt att samma hemtjänstpersonal var med vid leveranserna under projektet. De kunde då uppmärksamma om alla maträtter ätits upp och påminna om någon glömts bort.
• Det är inte farligt att misslyckas – tvärtom! Våga göra om efter hand!


De viktigaste vinsterna


• Måltidstjänsten innebar att deltagarnas tillgång till måltider anpassade efter äldres behov kraftigt utökades och förbättrades.
• 60 procent av deltagarna ökade i vikt under projektet.
• En deltagare kunde ta upp sin trappträning igen tack vare mer ork under projektet.
• Det upplevdes positivt för personalen att kunna erbjuda näringsriktiga måltider och mellanmål.


Framgångsfaktorer

• Att ha en tydlig ansvarsfördelning. Kävlinges politiker ger långsiktiga direktiv, medan tjänstepersonerna har förtroendet att genomföra projekten.
• Ledningssamarbete mellan olika sektorer i kommunen har varit avgörande för flexibilitet och snabba beslut.
• Att driva utveckling via pilotprojekt skapar möjlighet för att dra lärdomar och göra snabba förändringar under vägen.


Bestående resultat


• I anslutning till piloten togs beslut i Omsorgsnämnden om att erbjuda denna måltidstjänst inom ordinarie verksamhet.
• Transport av måltidstjänst sker i Måltidsservice regi.

Här kan du se texten som en pdf.