Kävlinge kommun inspirerar

Det pågår otroligt mycket bra aktiviteter runt om i landet för att minska undernäringen hos äldre, och visst är det bra när man kan lära av varandra!

Den 4 maj hade Kävlinge kommun bjudit in Södertälje, Lomma och Burlöv för att berätta om sina erfarenheter från arbetet mot ”Nollvisionen för undernäring hos äldre”. Det blev en inspirerande förmiddag, där vi bland annat fick veta hur politikerna styr kommunen genom fyraåriga direktiv som ger ett tydligt mål och kreativ frihet. Denna mandatperiod ligger fokus på att förbättra mat och måltid för äldre som bor kvar i ordinärt boende, och som en del i detta arbete är Kävlinge därför aktiv medlem i Nollvisionen.

Bland mycket annat fick vi veta att Kävlinge testat dessa olika sätt att utveckla måltidserbjudandet till seniorerna i kommunen:

  • Kioskvagn med mellanmål på serviceboende
  • Matbuss till affärer och restauranger
  • Matskola för äldre
  • Måltidsvän för minskad ensamhet
  • Måltidsabonnemang med 6 mål per dag

Några av dem fungerade bra, men fick pausas på grund av pandemin, andra är fortfarande aktuella och vissa är vidareutvecklade till nya idéer.

Organisation och målstyrning skapar långsiktighet

Vi fick också veta hur Kävlinge kommun är organiserad för att stärka det interna samarbetet kring de äldre. Framgångsfaktorn, för att få kraft i arbetet och allt praktiskt att fungera, är en organisation som bygger samarbeten över gränserna och som kan fånga upp och ta tillvara allas idéer och synpunkter för att hitta fungerande lösningar. I Kävlinge är måltidsservice organiserat under Sektor omsorg och har representanter i alla ledningsgrupper inom området, vilket underlättar både kommunikation och beslut. Även samarbetet med politikerna i omsorgsnämnden är tätt och konstruktivt, vilket skapar stort förtroende för varandra. Detta är ett tydligt tecken på att kommunen ser måltiden som en viktig del av omsorgen, något som vi tydligt ser är en framgångsfaktor för pigga seniorer.

En utmaning som lyftes i mötet var avsaknaden av utbildning om mat och måltid för sjuksköterskor och läkare. Denna fråga tar vi med oss och driver vidare mot Nollvisionen.

Vill du också få inspiration, eller kanske inspirera andra? Hör gärna av dig till oss!