Kompetensbehov om mat och nutrition hos vård- och omsorgspersonal

Publiceringsdatum 3 mars 2022

Under fem veckor i slutet av 2021 genomfördes en undersökning av kompetensnivå och intresse hos vård- och omsorgspersonal för fördjupade kunskaper om mat och måltid. Pilotprojektet genomfördes i Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantörs Stadsdelsförvaltning i Stockholms stad.

Här hittar du rapporten som en pdf.