Kostnadsberäkning av insatser mot undernäring är igång – var med och testa!

För första gången finns nu en beräkningsmodell som kan visa hur mycket pengar det går att spara för samhället genom att förebygga undernäring hos äldre. Vi har precis startat upp första testet och nu söker vi fler kommuner, regioner eller andra vårdgivare som vill testa modellen!

Beräkningarna bygger på Markov-modellen, en sedan tidigare använd beräkningsmodell som nu anpassats av Livsmedelsakademin och RISE. Genom att beräkna kostnader för individer som inte är undernärda respektive undernärda och sannolikheten att man går från ett tillstånd till ett annat genom olika insatser, kan modellen visa hur effektiva olika insatser är. Och dessa behöver inte vara avancerade.  Det kan handla om att subventionera mellanmål, anställa fler dietister, anordna insatser mot ofrivillig ensamhet eller utbildningsinsatser för att höja kompetensen inom mat och måltid i hemtjänsten.

”Detta är insatser som vi vet kan ge väldigt goda resultat”, säger Kristina Glantz, projektledare i Nollvisionen för undernäring hos äldre. Här kan du läsa mer om varför vi i Nollvisionen arbetar med att ta fram en kostnadsberäkningsmodell.

Är ni intresserade av att veta mer och testa modellen? Först till kvarn, vi har bara ett par platser. Hör av er till kristina.glantz@livsmedelsakademin.se