Kroppsideal och bantningspress försvinner inte med åldern

Studier visar att kroppsideal inte har så mycket med ålder att göra. Vårdpersonal menar det är svårare att ge råd om näring och måltidens betydelse för hälsan till kvinnor och kvinnor rapporterar oftare sämre bemötande och behandling i vården än män.

– Många äldre lever fortfarande efter skönhetsidealen och bantningspressen från när de var unga och upplever det därför som positivt när de går ner i vikt på äldre dagar, säger Anna Schjølberg projektledare på Jämställd Utveckling Skåne som nu ska titta närmare på hur rutiner och bemötande av undernärda äldre ser ut idag utifrån ett jämställdhetsperspektiv.

Viktnedgång och aptitlöshet bland äldre kan bero på olika faktorer såsom nedstämdhet eller sjukdom. Samtidigt kan en tidigare ätstörning triggas igång i samband med omvälvande förändringar i livet.

Undersökningen som nu startar görs inom Livsmedelsakademins satsning Nollvisionen för undernäring hos äldre, och kommer omfatta intervjuer med biståndshandläggare, omsorgspersonal och dietister om hur rutinerna kring bemötande av undernärda äldre ser ut idag, med särskilt fokus på hur rutinerna för att upptäcka och behandla ätstörningar. Även äldre personer med erfarenhet av ätstörningar kommer intervjuas om sina upplevelser av vården. Målet är att samla på sig kunskap som kan bidra till att förbättra och utveckla vårdens bemötande och behandling av äldre med ätstörningsproblematik.

För ytterligare information, kontakta Anna Schjølberg, projektledare Jämställd Utveckling Skåne, Mobil: 070 724 46 64,  E-post: anna@jamstalldutveckling.se


Nollvisionen för undernäring hos äldre

Nollvisionen för undernäring hos äldre är en nationell satsning som leds av Livsmedelsakademin i nära samarbete med privat näringsliv, akademi och myndigheter. Det stöds av innovationsmyndigheten Vinnova. Visionen är att ingen äldre ska behöva bli undernärd år 2030. Ett av de fem delmålen i Nollvisionen är att öka samhällets förmåga att identifiera de som riskerar att bli undernärda.

Kävlinge kommun och Enskede-Årsta-Vantör i Stockholm är Nollvisionens två innovationskommuner där hypoteser testas för att hitta lösningar på problemet med undernäring. Målet är en arbetsmodell som alla Sveriges kommuner ska kunna använda.