Måltidsservice med hemleverans av färdiglagade rätter

I Kävlinge kommun levererades måltider hem till personer över 65 år i ordinärt boende med hemtjänst. Deltagarna fick färdiglagade, kylda måltider levererade till hemmet.

I projektet levererades måltider hem till personer över 65 år som bodde i ordinärt boende med hemtjänst. I detta projekt tillagades måltiderna av Compass Group, som också är en partner i Nollvisionen. Syftet med delprojektet var att förenkla vardagen för de äldre och bidra till ökad energi, ork och viktuppgång.


Lösningen


Projektet pågick i 6 veckor under 2021 och innebar att deltagare i ordinärt boende fick färdiglagade, kylda måltider levererade till hemmet tre gånger i veckan.

Maträtterna tillagades och transporterades av Compass Group, medan hemtjänstpersonalen stod för beställningar och leverans till dörren. Måltiderna som kunde beställas var förrätter, huvudrätter, smårätter, desserter och frukt. Beställningarna gjordes 2 veckor före leverans och för en eller två veckor i taget.

Under och efter projektet följdes deltagarna upp med enkäter och viktmätningar för att se hur de upplevt vardagen under denna tid. Även anhöriga och personal följdes upp i en skriftlig enkät.

Veckorna innan uppstart genomfördes informations- och utbildningstillfällen för personalen i form av en kickoff med bland annat provsmakning av maträtterna.

Lärdomar

• Deltagarna upplevde att beställning två veckor i förväg var svårt.
• Några deltagare önskade större portioner, några mindre.
• Några önskade måltider med mer smak och mer husmanskost.
• Några deltagare upplevde det positivt att själv kunna komponera en matsedel, medan andra önskade en färdig meny. Tankar om att använda och bilder på maträtterna för att förenkla vid beställning föddes.

De viktigaste vinsterna

• Flertalet deltagare tyckte att maten smakade bra och att det har varit intressant att delta i studien.
• De flesta deltagare ökade i vikt, men svårt att bedöma om det berodde på just måltidsservicen.
• Flera deltagare önskade få fortsatt leverans av måltider till hemmet.
• Anhöriga och personal kunde se att både sömn och lust till sociala aktiviteter ökade hos deltagarna.

Framgångsfaktorer

• Att ha en tydlig ansvarsfördelning. Kävlinges politiker ger långsiktiga direktiv, medan tjänstemännen har förtroende att genomföra projekten.
• Ledningssamarbete mellan olika sektorer i kommunen har varit avgörande för flexibilitet och snabba beslut.
• Att driva utveckling via pilotprojekt skapar möjlighet för att dra lärdomar och göra snabba förändringar under vägen.
• Det var ett gott samarbete mellan måltidsleverantören Compass Group och Kävlinge kommun i projektet.

Bestående resultat

• Vissa deltagare önskade fortsatt matdistribution efter projektet vilket ledde till att vi erbjöd fortsatt matdistribution från vårt äldreomsorgskök Billingshäll.
• Tankar om att kunna korta ledtiden om tillagning sker i egen regi väcktes och skapade underlag för ett nytt måltidsprojekt.

Här kan du se texten som en pdf.