Måltidsvärd gör besök på avdelningar

Bakgrund

I Eslövs kommun gör måltidspersonal regelbundet besök på avdelningar på vård- och omsorgsboenden med syftet att måltidspersonal ska möta matgästen. Mötet är till för att skapa relationer och ta vara på direkt återkoppling om mat och måltider. Detta ligger till grund för god dialog både mellan omsorgspersonal, matgäster och måltidspersonal.

Lösning och resultat

Måltidspersonal bokar tid med omsorgspersonal på respektive avdelning. Besök sker 4 gånger per år, á 45 – 60 minuter per tillfälle. Måltidspersonal ansvarar för genomförandet, de har med sig ett frågeformulär som de utgår från där de frågar matgästerna om måltidsupplevelsen (se bilaga). En tom önskemeny skickas också ut i samband med bokningen, menyn fylls i av avdelningen och måltidspersonalen tar med sig den till menyplanering.

Lärdomar

  • Arbetssättet behöver tillgängliggöras i köksschemat så att besöken verkligen blir inbokade
  • Ett standardiserat frågeformulär gör att man kan jämföra svaren mellan avdelningar och över tid

De viktigaste vinsterna

  • Måltidspersonalen anser att det är ett roligt uppdrag och en ögonöppnare när man väl kommit ut och träffat matgästerna
  • Måltidspersonalen lär känna matgästen
  • Matgästen får tillfälle att framföra synpunkter och önskemål, samt får träffa kockarna
  • Det blir kortare väg även mellan kök – omsorgspersonal – matgäst, de får en starkare relation

Framgångsfaktor

Engagerad personal som vill lyssna och anpassa sig efter matgästernas återkoppling för att höja måltidsupplevelsen.

Bestående resultat

  • Arbetssättet har brutit stuprör mellan olika förvaltningar
  • Fokus på matgästen och låta hen göra sig hörd
  • En ständig utveckling av menyn – synpunkter som kommer upp under samtalen dokumenteras och tas med tillbaka till köket

Här hittar du måltidsvärdens frågor

Här hittar du både verktygsbeskrivningen och frågorna i en pdf