Matpilot i Lund blev möjlig genom samarbete

Bild: Visit Skåne

Det började som ett beslut i vård- och omsorgsnämnden i Lunds kommun om att undersöka matsituationen för de äldre och se om det var möjligt att erbjuda måltidsleveranser till ordinärt boende och de som riskerar att bli undernärda. Omsorgsnämndens beslut fick politiskt stöd. Nu har försöket med hemleveranser av heldygnskoncept varit i gång i ett år och Lunds kommun ser positiva resultat, bland annat viktuppgång och ökad styrka. Den goda kontakten mellan omsorgsnämnden och servicenämnden och den politiska enigheten har gjort piloten möjlig.  

Det hela började med förstudie med en portion till 5 äldre för att se hur det skulle fungera. Idag levereras mat till 20 – 35 äldre. Och lärdomarna är många, inte minst vad gäller kökskompetens, bemanning, personliga preferenser, transportslingor och kylsystem.

Piloten utvärderas dagligen via en enkät till de äldre, för att säkerställa att maten smakar bra. Kurvorna kring nöjdhet blir bättre över tid, även för portionerna som många ansåg vara för stora i början. Ju längre tid man ätit maten, desto mer orkar man äta.

Tanken är nu att piloten ska gå in i ordinarie verksamhet, samtidigt som kommunen ska arbeta mer med behovsbedömda insatser, fortsätta med matlagning i hemmet och aktivera de äldre. En receptbok för de äldre ska ge stöd och tips och sjuksköterskor och biståndshandläggare ska jobba mer tillsammans.

Efter två år ska vinsterna utvärderas, men man ser redan nu att det går åt rätt håll.

Arbetet i Lunds kommun kom igång efter inspiration och kunskap från Livsmedelsakademin och kontakter med Kävlinge kommun som är en av innovationskommunerna i Nollvisionen.

Lunds kommun presenterade sitt arbete med matleveranser på Livsmedelsakademins webinarium den 20 maj. Webinariet går att se från den 20 juni.